Επικοινωνία

Τηλέφωνο νηπιαγωγείου : 2443041285

 Διεύθυνση ηλ.ταχυδρομείου : mail@nip-matar.kar.sch.gr