Τα κάλαντα του Λαζάρου στο νηπιαγωγείο μας

εικόνα Viber 2023 04 22 17 37 31 580 6
Με πολύ χαρά ακούσαμε τα κάλαντα του Λαζάρου και από παλιότερους μαθητές του νηπιαγωγείου!

εικόνα Viber 2023 04 22 17 41 44 913 5εικόνα Viber 2023 04 22 17 41 45 136 4εικόνα Viber 2023 04 22 17 41 45 154 4εικόνα Viber 2023 04 22 17 41 45 193 4εικόνα Viber 2023 04 22 17 41 45 175 4εικόνα Viber 2023 04 22 17 41 45 227 4εικόνα Viber 2023 04 22 17 41 45 263 4εικόνα Viber 2023 04 22 17 41 45 281 4εικόνα Viber 2023 04 22 17 41 45 300 4εικόνα Viber 2023 04 22 17 41 45 209 4 Οι Λαζαρίνες μας απαραίτητα συνοδεύονται από τα αγόρια μας που κρατούν το λαζαρόξυλο!