Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό έργο eTwinning :Team Spirit”

Σε αυτό το έργο  επικεντρωθήκαμε στα παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια  με στόχο την ανάπτυξη κινητικής αγωγής μέσω παιδικών παιχνιδιών που αποτελούν μέρος του λαϊκού πολιτισμού, την  αθλητική ευαισθητοποίηση, τη χωρική σκέψη και την περιβαλλοντική συνείδηση ​​.Επίσης, βοηθήσαμε τους μαθητές να προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο, διδάξαμε όρους τοποθεσίας-κατεύθυνσης-στόχου και ωθήσαμε  τους μαθητές να χρησιμοποιούν χάρτη μέσω του προσανατολισμού.  Στόχος μας ήταν  να παρέχουμε στους μαθητές μια διεπιστημονική προοπτική αναπτύσσοντας δεξιότητες ομαδικής εργασίας, συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνιακών και δημοκρατικών δεξιοτήτων, που συγκαταλέγονται στις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

img 1537 img 1539 1 IMG 9995 thumbnail IMG 9977 thumbnail IMG 9979 thumbnail IMG 9991

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

 

 

img 1804

DIMITRA IOANAOU