Στιγμιότυπα από τη συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό έργο eTwinning “Be breath of the world”

      Το δικό μας λογότυπο του έργου !

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 58 228

 

Παιχνίδια ρομποτικής

 

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 58 082

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 58 105 εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 58 125

 

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 652
Στιγμιότυπο από τη διαδικτυακή μας συνάντηση με τα σχολεία από την Τουρκία και την Ελλάδα.
εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 797
Ανταλλαγή καρτών με επαναχρησιμοποίηση υλικών

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 773

 

Εργασίες κωδικοποίησης

εικόνα Viber 2024 03 31 13 17 34 947

εικόνα Viber 2024 03 31 13 17 35 058 εικόνα Viber 2024 03 31 13 17 35 103 εικόνα Viber 2024 03 31 13 17 35 493

 Ψηφιακά παιχνίδια εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 692 εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 712 εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 732 Κατασκευές με επαναχρησιμοποίηση υλικών


εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 553
εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 630

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 924 εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 945

                                                                                                                                                      εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 513 Και η επιβράβευση!

1