Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας για το Νηπιαγωγείο Καρυάς.

Το Νηπιαγωγείο Καρυάς βραβεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την τελειότητα της εργασίας μας στο έργο eTwinning «STEAM with animals». Αυτό σημαίνει πως η εργασία μας, η εργασία των μαθητών και του σχολείου μας έχει αναγνωριστεί στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σαν αποτέλεσμα, λαβαμε ένα πιστοποιητικό το οποίο να επισυνάπτουμε στην ιστοσελίδα μας και θα το εκθέσουμε σε μία περίοπτη θέση στο σχολείο μας. Επίσης, το έργο μας θα εμφανιστεί σε έναν ειδικό χώρο της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης στο www.etwinning.net.

 

Αφήστε μια απάντηση