Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το Νηπιαγωγείο Καλλονής Τροιζηνίας, υπάγεται στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 

Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2019-2020: Σαγιάννη Αριστέα( Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός)