«HAPPY SCHOOL THROUGH SEL: KA1 ERASMUS+ και eTWINNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Σαμουτιάν Μαργαρίτα (συντονίστρια)

Τάτσιου Στυλιανή

Τσιργιώτη Ελένη

Το “Happy School Through SEL ”, κατατέθηκε από το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου της Εύβοιας, στα πλαίσια της Μαθησιακής Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης (KA1) του Erasmus+, με διάρκεια ενός έτους 2018-2019. Tο σχολείο μας υλοποίησε αρκετές σχολικές χρονιές το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Βήματα για τη Ζωή», προσπαθώντας να αναπτύξει ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες στους μαθητές. Ωστόσο, η επανάληψη των δραστηριοτήτων έφερε τον κορεσμό σε όλους τους εμπλεκόμενους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η ανάγκη ανανέωσης. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί αιτήθηκαν την επιμόρφωσή τους σχετικά με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και τη διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Η συγκεκριμένη δράση, υποστήριξε τους εκπαιδευτικούς να χτίσουν γνήσιες σχέσεις μεταξύ των μελών του διδακτικού συλλόγου, ενώ παράλληλα τους βοήθησε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις κρίσεις μέσα στην τάξη και να δημιουργήσουν ρεαλιστικές συνθήκες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του μαθητικού τους δυναμικού, προάγοντας την ισότητα και την αποδοχή του διαφορετικού. (περισσότερα…)

«EUROPEAN NEW GENERATION» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA229 ΣΧ. ΕΤΗ 2018-2020


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Σαμουτιάν Μαργαρίτα( συντονίστρια)

Τάτσιου Στυλιανή

Τσιργιώτη Ελένη

Το “European New Generation ”, εντάσσεται στις στρατηγικές σύμπραξης μεταξύ σχολείων (KA229) του Erasmus+ και αποτελεί ένα κοινό σχέδιο δράσης, με διετή διάρκεια 2018-2020, μεταξύ 6 νηπιαγωγείων από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία και τη Φιλανδία με συντονίστρια χώρα την Τουρκία. Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην προαγωγή των μαθηματικών, μέσα από τη βιωματική μάθηση. Συγκεκριμένα, οι μαθητές προσχολικής ηλικίας ήρθαν σε επαφή με μαθηματικές έννοιες, δημιούργησαν τα δικά τους μαθηματικά παιχνίδια, πραγματοποίησαν πειράματα και γνώρισαν διάσημους μαθηματικούς. Η συγκεκριμένη θετική επιστήμη είναι εύκολο να ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα, καθώς οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νηπιαγωγείο μπορεί να αναπτυχθεί με μαθηματικό τρόπο. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε και το ρομποτάκι “Beebot”, σε μια προσπάθεια να κάνει ελκυστικότερη την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση διαδρομών. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές θα έχουν ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, ενώ θα ενισχυθεί και η συμμετοχή των κοριτσιών σε μαθηματικές δράσεις, καθώς οι θετικές επιστήμες αποτελούν ένα κλάδο ανδροκρατούμενο. (περισσότερα…)

«ECO TWEET» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS KA229 ΣΧΟΛ. ΕΤΗ 2018-2020

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Σαμουτιάν Μαργαρίτα(συντονίστρια)

Τάτσιου Στυλιανή

Τσιργιώτη Ελένη

Το “Eco Tweet”, εντάσσεται στις στρατηγικές σύμπραξης μεταξύ σχολείων (KA229) του Erasmus+ και αποτελεί ένα κοινό σχέδιο δράσης, με διετή διάρκεια 2018-2020, μεταξύ 6 νηπιαγωγείων από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Εσθονία, την Ισλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Το νηπιαγωγείο Αυλωναρίου είναι ο συντονιστικός φορέας του συγκεκριμένου προγράμματος. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικής κοινωνίας). Έτσι, η αναγνώριση των περιβαλλοντικών κινδύνων θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες και δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος. Όλες οι σχεδιασμένες δράσεις προάγουν τη βιωματική μάθηση, με δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην απόκτηση δεξιοτήτων διερεύνησης, διατύπωσης υποθέσεων και ανακάλυψης για μαθητές προσχολικής ηλικίας. Πάνω στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων ικανοτήτων βασίζεται και η STEM εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο, η χρήση των νέων τεχνολογιών και η ρομποτική θα υποστηρίξει τις δράσεις των εμπλεκόμενων για τη δημιουργία υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Ως αποτέλεσμα, το άνοιγμα των σχολείων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι στόχοι του προγράμματος βασίζονται στην ενεργητική μάθηση, η οποία θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για τους μαθητές, προκειμένου να διερευνήσουν και να παρατηρήσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Ταυτόχρονα, θα μάθουν να σέβονται τη φυσική κληρονομιά και να προστατεύουν το περιβάλλον. Σημαντικό στοιχείο θα αποτελέσουν οι επισκέψεις των μαθητών σε εγκαταστάσεις με εναλλακτικούς τρόπους χρήσης της ενέργειας (ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά εργοστάσια, φωτοβολταϊκά κλπ.) και χώρους που προστατεύονται από την UNESCO (υδροβιότοπους, πόλεις κλπ.), γεγονός που θα αυξήσει την επιθυμία τους να συμμετέχουν σε δράσεις που προωθούν την επανασύνδεση με το περιβάλλον. Τα πειράματα θα δώσουν μια άλλη οπτική στο τρόπο σκέψης τους, αναδομώντας τα γνωστικά τους σχήματα, καθώς θα κάνουν υποθέσεις και θα ενισχύσουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Ο γενικός στόχος είναι να κάνουμε τους μαθητές μας υπεύθυνους ευρωπαίους πολίτες, καθώς θα μοιράζονται ένα κοινό σκοπό, το συνεργατικό πρόγραμμα «Eco Tweet». Παράλληλα, θα αναπτυχθεί και θα ενισχυθεί η συνεργασία με τους γονείς και την τοπική κοινότητα, καθώς θα εμπλακούν στις δράσεις του προγράμματος, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίσουν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, να εξερευνήσουν το άμεσο και έμμεσο φυσικό περιβάλλον τους, μαθαίνοντας το φυσικό πλούτο της χώρας τους (χλωρίδα-πανίδα), θα αναγνωρίσουν τους κινδύνους του απειλούν το περιβάλλον και τα ζώα, θα κατανοήσουν έννοιες σχετικές με την οικολογία, θα μάθουν για τις φυσικές επιστήμες και θα πειραματιστούν, θα συνεργαστούν για να επιλύσουν προβλήματα, θα μάθουν για την ανακύκλωση και θα κατηγοριοποιήσουν τα αντικείμενα με βάση το υλικό τους, θα συμμετέχουν σε δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος (αναδασώσεις, δημιουργία κήπων, ανακύκλωση κλπ.), θα μάθουν για τους εναλλακτικούς τρόπους χρήσης της ενέργειας, θα πάρουν συνεντεύξεις από ειδικούς, θα καταγράψουν τη χρήση υλικών στην καθημερινότητά τους, θα δημιουργήσουν ομάδες συνεργασίας κ.ά.

Μέσω ενός κοινού πλάνου δράσης, το έργο μας προωθεί την οικολογική ισορροπία μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων για την περιβαλλοντική ευημερία. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα επωφεληθούν από τις ποικίλες ευκαιρίες, ώστε να αυξήσουν το ενδιαφέρον και να προάγουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, υιοθετώντας οικολογική στάση και προσφέροντας εναλλακτικές και πρακτικές λύσεις. Το έργο θα έχει διάρκεια 2 χρόνια, ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο του 2018 έως και τον Αύγουστο 2020. Στις δραστηριότητες του πρώτου γύρου, οι μαθητές επικεντρώθηκαν σε δράσεις που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, με τίτλο «οι μικροί οικολόγοι», ενώ ο δεύτερος γύρος θα εστιάσει σε πειράματα και STEM δραστηριότητες, με τίτλο «Οι μικροί επιστήμονες».

Ειδικότερα, οι κύριες δράσεις που υλοποιήθηκαν, είναι:

  • Η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, προκειμένου να μοιραστούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες, καθώς και καλές πρακτικές
  • Η παρακολούθηση της πορείας των δραστηριοτήτων μέσω της δημιουργίας αφισών, φυλλαδίων, μπροσούρων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ.
  • Η δημιουργία ψηφιακών υλικών και η δημοσιοποίησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, eTwinning, Pinterest κ.λπ.)
  • Η χρήση εργαλείων ΤΠΕ και της ρομποτικής στην τάξη
  • Οι εκδρομές και συναντήσεις με ειδικούς
  • Η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια
  • Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Περιβάλλοντος και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις
  • Η εγγραφή των φορέων στα Eco Schools (απόκτηση πράσινης σημαίας)
  • Η προώθηση της αίσθησης της ευρωπαϊκού πνεύματος συνεργασίας (προστασία του περιβάλλοντος ως κοινό σκοπό).

 

«Eco Tweet: Little Ecologist» Erasmus+ KA229

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με την χλωρίδα της χώρας τους και έκαναν ανάλογες δράσεις.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν ένα συνεργατικό λεξικό.

https://docs.google.com/document/d/1HMJUGR33cxTaXY0vd9VPaYCRHWQINdYe0yj6S3giH14/edit?usp=sharingΛήψη αρχείου

Επιπλέον, οι μαθητές του σχολείου μας έγραψαν λέξεις που αφορούσαν το περιβάλλον, στο ψηφιακό λεξικό που δημιουργήθηκε.

https://docs.google.com/document/d/1WdzOogaCphImpSfpP_VQ8jBsKRZ6XGOHS_zHXxJKCCc/edit?usp=sharingΛήψη αρχείου

ERASMUS KA1 και ETWINNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ICT: A NEW PRESCHOOL REALITY»

«ICT: A NEW PRESCHOOL REALITY »

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΣΑΜΟΥΤΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

 

Το σχέδιο “ICT: A New Preschool Reality” κατατέθηκε από το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου της Εύβοιας, στα πλαίσια της Μαθησιακής Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης (KA1) του Erasmus+, με διάρκεια ενός έτους 2017-2018. Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σχετικά με τις νέες τάσεις διδασκαλίας και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην τάξη.

Οι νηπιαγωγοί αποτέλεσαν μέρος μιας ευρύτερης ομάδας εκπαιδευτικών της Ευρώπης από το Βέλγιο, τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ουαλία και την Πορτογαλία από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και εκπρόσωποι Πανεπιστημίων (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, τον Απρίλιο του 2018. (περισσότερα…)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KINHTIKOTHTEΣ (ΜΟBILITIES)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (MOBILITY 2 ): LEARNING, TRAINING, TEACHING ACTIVITIES.

2o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΤΑΛΙΑ CAPACI (ΣΙΚΕΛΙΑ)

 

Η τελευταία συνάντηση του προγράμματος  έγινε στο Capaci της Σικελίας από 11/06/2018-15/06/2018 στο νηπιαγωγείο Biaggio Siciliano.Από το νηπιαγωγείο Αυλωναρίου, συμμετείχαν και οι 3 νηπιαγωγοί, Σαμουτιάν Μαργαρίτα, Τάτσιου Στέλλα, Τσιργιώτη Ελένη.

(περισσότερα…)

ΜOBILITIES(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ KA2.

3η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΤΟΥΡΚΙΑ-IZMIR (GAZIEMIR)

Η τρίτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε  στη Σμύρνη της Τουρκίας  και συγκεκριμένα στη συνοικία GAZIEMIR στο νηπιαγωγείο  SABIHA GOKCEN ILKOKULU από 12/03/2018- 16/03/2018. Στη συνάντηση αυτή από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι 3 νηπιαγωγοί του νηπιαγωγείου Αυλωναρίου, Σαμουτιάν Μαργαρίτα, Τάτσιου Στέλλα, Τσιργιώτη  Ελένη. Μαζί τους ήταν και η  Σχολική Σύμβουλος 5ης Περιφέρειας Π. Α. κα Μπαλάση Δέσποινα. (περισσότερα…)

MOBILITIES (KINHTIKOΤΗΤΕΣ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ KA2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ «HEALTHYLAND»

MOBILITIES (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ)

2η  ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ- ΚΡΑΙΟΒΑ

Τον Οκτώβριο 2017 από τις 25- 29/10/2017, πραγματοποιήθηκε στο νηπιαγωγείο GRADINITA CU P. P. «FLOAREA SOARELUI» συνάντηση των εταίρων του προγράμματος. Και οι 3  εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου μας Σαμουτιάν Μαργαρίτα, Τάτσιου Στέλλα και Τσιργώτη Ελένη συμμετείχαν στη συνάντηση. (περισσότερα…)

«HEALTHYLAND OLYMPICS» eTwinning Project στα πλαίσια διάχυσης του προγράμματος «HEALTHYLAND» ERASMUS KA2. ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018

 Υπεύθυνοι νηπιαγωγοί:

Σαμουτιάν Μαργαρίτα

Τάτσιου Στέλλα

Τσιργιώτη Ελένη

Περίληψη

Το πρόγραμμα «Healthyland», αποτελεί ένα εγκεκριμένο σχέδιο δράσης Erasmus+ ΚΑ2 ενταγμένο στις στρατηγικές σύμπραξης μεταξύ σχολείων. Κυρίαρχος σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων. Βασικός στόχος του είναι η προαγωγή της υγιεινής διατροφής και άσκησης, σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Το σχέδιο έχει διετή διάρκεια 2016-2018, με συντονίστρια χώρα την Πολωνία και εταίρους την Ρουμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία και Ελλάδα. Στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και της προώθησης των ιδεών του, δημιουργήθηκε ένα ομότιτλο συνεργατικό έργο eTwinning, μέσα από το οποίο δόθηκε η ευκαιρία σε περισσότερα σχολεία της Ευρώπης να ακολουθήσουν το δομημένο μηνιαίο πλάνο του έργου και να το  εμπλουτίσουν με περισσότερες δράσεις.Οι χώρες που συμμετείχαν στο eTwinning πρόγραμμα ήταν οι παρακάτω:

*Σλοβενία

*Ισπανία

*Πορτογαλία

*Εσθονία

*Σλοβακία

 

Οι εταίροι  δημιούργησαν το κοινό πλάνο δράσεων του προγράμματος «Healthyland». Συγκεκριμένα, το σχολικό έτος 2016-2017, τα σχολεία επικεντρώθηκαν στη διατροφή και στην ενθάρρυνση των μαθητών να αποκτήσουν νέες υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Στη συνέχεια, ο δεύτερος κύκλος δράσεων (2017-2018) εστίασε στην άσκηση και στα οφέλη της. Το πλάνο δράσεων αποτελούνταν από γενικές θεματικές ενότητες, δίνοντας την ελευθερία στους εκπαιδευτικούς να τις οργανώσουν και να τις υλοποιήσουν βασισμένες στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητικού τους δυναμικού, τον εξοπλισμό και τα υλικά που είχαν στη διάθεσή τους, αλλά και την επιλογή ειδικών που βρίσκονταν στην περιφέρειά τους.

(περισσότερα…)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ MOBILITIES 2

 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ(MOBILITY ) 2:LEARNING TRAINING TEACHING ACTIVITIES

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:ΕΛΛΑΔΑ(19-27 ΜΑΙΟΥ 2017)

Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από τις 19-27 Μαίου 2017.

Τόπος συνάντησης ήταν το νηπιαγωγείο Αυλωναρίου. Την πρώτη ημέρα  έγινε η γνωριμία και πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες με τους μαθητές!!

18740034_10212066747531423_3491832045841206947_n

18700342_10212066746811405_3190349748793711764_n (περισσότερα…)