«HAPPY SCHOOL THROUGH SEL: KA1 ERASMUS+ και eTWINNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Σαμουτιάν Μαργαρίτα (συντονίστρια)

Τάτσιου Στυλιανή

Τσιργιώτη Ελένη

Το “Happy School Through SEL ”, κατατέθηκε από το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου της Εύβοιας, στα πλαίσια της Μαθησιακής Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης (KA1) του Erasmus+, με διάρκεια ενός έτους 2018-2019. Tο σχολείο μας υλοποίησε αρκετές σχολικές χρονιές το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Βήματα για τη Ζωή», προσπαθώντας να αναπτύξει ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες στους μαθητές. Ωστόσο, η επανάληψη των δραστηριοτήτων έφερε τον κορεσμό σε όλους τους εμπλεκόμενους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η ανάγκη ανανέωσης. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί αιτήθηκαν την επιμόρφωσή τους σχετικά με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και τη διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Η συγκεκριμένη δράση, υποστήριξε τους εκπαιδευτικούς να χτίσουν γνήσιες σχέσεις μεταξύ των μελών του διδακτικού συλλόγου, ενώ παράλληλα τους βοήθησε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις κρίσεις μέσα στην τάξη και να δημιουργήσουν ρεαλιστικές συνθήκες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του μαθητικού τους δυναμικού, προάγοντας την ισότητα και την αποδοχή του διαφορετικού.

Το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου, του Νομού Εύβοιας, στην προσπάθειά του να διαχειριστεί την νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα και την πολυμορφία του μαθητικού δυναμικού, ιεράρχησε τις ανάγκες του. Κεντρική προτεραιότητά του οργανισμού αποτελεί η κοινωνική μάθηση, προσανατολισμένη σε πραγματικές ή ρεαλιστικές καταστάσεις. Βασικός άξονας του σχεδίου κινητικότητας «Happy School through SEL» είναι η δημιουργία κατάλληλων ευκαιριών για μάθηση, μέσα από την βελτίωση-ενίσχυση των γνώσεων-δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και την υιοθέτηση νέων μεθόδων.

Μέσα από την συμμετοχή στην επιμόρφωση «Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας, οι εκπρόσωποι του σχολείου, είχαν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και να εκσυγχρονίσουν τις τεχνικές τους, μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε εργαστήρια. Μέσα από τη χρήση των συγκεκριμένων στρατηγικών, αξιοποίησαν ιδιαίτερες καταστάσεις, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, προσανατολισμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Απώτερος στόχος τους ήταν να οικοδομήσουν ένα θετικό κλίμα, μέσα από τεχνικές διαχείρισης και ανατροφοδότησης συγκρούσεων. Παράλληλα, προήγαγαν την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συνεργασία και δημιουργικότητα, μέσω της σκέψης και αλληλεγγύης. Με αυτό τον τρόπο, διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον και ευαισθητοποίησαν τους μαθητές σε θέματα διακρίσεων, ρατσισμού, ενδοσχολικής βίας, τα οποία οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί το κατάλληλο έδαφος, για να οικοδομηθούν τέτοιες συμπεριφορές, με στόχο την πρόληψη.

Έτσι, οι νηπιαγωγοί δημιούργησαν ένα ομότιτλο συνεργατικό έργο στο eTwinning, με στόχο να ενημερώσουν και άλλους εκπαιδευτικούς, σχετικά με τα οφέλη της συγκεκριμένης επιμόρφωσης. Για το λόγο αυτό, ανέπτυξαν ένα κοινό σχέδιο δράσης, το οποίο βασίζονταν σε 2 μασκότ: έναν ελέφαντα και μια αλεπού. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τους συγκεκριμένους ήρωες για να επεξεργαστούν συναισθήματα και να διαχειριστούν τις συγκρούσεις τους.

Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα στόχευσαν στον εμπλουτισμό των γνώσεων-μεθόδων-τεχνικών του εκπαιδευτικού προσωπικού, μειώνοντας το εκπαιδευτικό άγχος και την ανασφάλεια. Η χρήση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αποτέλεσε το εργαλείο για την ισχυροποίηση της προσωπικότητας των εμπλεκόμενων (αυτοπεποίθηση) και την αποδοχή της πολιτισμικής ανομοιογένειας.

  1. Φωτογραφίες από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη Πράγα με τίτλο «Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions»
  2. Συνοπτική παρουσίαση του eTwinning προγράμματος.

Πρώτο τρίμηνο-  αναγνώριση συναισθημάτων

Αρχικά, έγινε η παρουσίαση των ομάδων στο eTwinning και δημιουργήθηκε συνεργατικά το λογότυπο του έργου: Στη συνέχεια, οι πρώτες δράσεις των μαθητών επικεντρώθηκαν στη γνωριμία με τα μέλη της ομάδας τους, παρουσιάζοντας παιχνίδια γνωριμίας.

Ακολούθησε η επαφή με την πρώτη μασκότ, τον Ελέφαντα. Οι μαθητές μέσα από ψηφοφορία ανέδειξαν το όνομά του (Όλιβερ) και στη συνέχεια έμαθαν λεπτομέρειες για τη ζωή του. Ο Όλιβερ χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση των συναισθημάτων στους μικρούς μαθητές. Έτσι, είχαν την ευκαιρία μέσα από διηγήσεις ιστοριών, περιγραφές εικόνων, παιχνίδια ρόλων κ.ά. να αναγνωρίζουν πως αισθανόταν ο ελέφαντας, προσδιορίζοντας παράλληλα και τα δικά τους συναισθήματα. Κάθε ομάδα επέλεξε να παρουσιάσει 3 συναισθήματα ή συναισθηματικές καταστάσεις. Η παρουσίαση που δημιουργήθηκε περιλάμβανε συναισθήματα, όπως η χαρά, η λύπη, ο φόβος, ο θυμός, η αγάπη, η εμπιστοσύνη, το πένθος κ.ά.

 

Δεύτερο τρίμηνο- Ρύθμιση συναισθημάτων και επίλυση προβλημάτων

Το επόμενο διάστημα οι μαθητές επικεντρώθηκαν στον τρόπο που μπορούν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα και δημιούργησαν ένα κοινό λεξικό. Στη συνέχεια, προσπάθησαν να οργανώσουν τα γενέθλια του Όλιβερ, προσκαλώντας όλους τους φίλους του. Σε αυτό το σημείο έγινε η εισαγωγή της δεύτερης μασκότ (αλεπού). Τα παιδιά οργάνωσαν μια γιορτή ετοιμάζοντάς μια τούρτα γενεθλίων, ενώ μπήκαν στη διαδικασία να καλέσουν όλους τους φίλους του ελέφαντα προφορικά (επίλυση προβλημάτων- εναλλακτικοί τρόποι δράσης).

Μετά το πάρτι, ακολούθησε η γνωριμία με τη δεύτερη μασκότ, την Αλεπού. Οι μαθητές και πάλι ανέδειξαν το όνομά της μέσα από online ψηφοφορία. Το επικρατέστερο ήταν το όνομα Ρούμπι. Για να μάθουν πληροφορίες για τη ζωή της, παρακολούθησαν την ταινία “Le renard et l’enfant”, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αναδείξουν τις αλλαγές της συναισθηματικής της κατάστασης, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο περιβάλλον. Ακολούθησε, η δημιουργία μιας ιστορίας, στην οποία παρουσιάζονταν τα συναισθήματα της αλεπούς. Στη συνέχεια, η αλεπού ταξίδεψε στις χώρες-εταίρους και κάθε ομάδα τη φιλοξενούσε για μια εβδομάδα. Οι δράσεις συνεχίστηκαν με παιχνίδια που αφορούσαν τη γνωριμία των δυο μασκότ

Στη συνέχεια, οι μαθητές προσπάθησαν να διαχειριστούν τις συγκρούσεις μεταξύ των δυο φίλων (μασκότ). Πιο συγκεκριμένα, η αξιοποίηση ρεαλιστικών καταστάσεων της σχολικής καθημερινότητας βοήθησε τα παιδιά να συζητήσουν για δυσκολίες που εμφανίζονται μέσα στην ομάδα. Τα καπέλα του DeBono, αποδείχθηκαν σημαντικά για τη διαχείριση συγκρούσεων, αφού όλες οι ιδέες συζητούνταν, επιχειρηματολογούνταν και αναλύονταν, ώστε να βρεθεί μια λύση για το κοινό συμφέρον. Απώτερος στόχος τους ήταν να οικοδομήσουν ένα θετικό κλίμα, μέσα από τεχνικές διαχείρισης και ανατροφοδότησης συγκρούσεων. Οι τεχνικές αυτές προήγαγαν την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συνεργασία και δημιουργικότητα, μέσω της σκέψης και αλληλεγγύης. Παραδείγματος χάριν, οι μαθητές συμμετείχαν σε δράσεις που αφορούσαν την καταπολέμηση της Ενδοσχολικής Βίας. Προκειμένου να κατανοήσουν τη συγκεκριμένη έννοια, παρακολούθησαν βίντεο στο διαδίκτυο, έκαναν πειράματα και δημιούργησαν αφίσες. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον και ευαισθητοποίησαν τους μαθητές σε θέματα διακρίσεων, ρατσισμού, ενδοσχολικής βίας, τα οποία οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

 

 

Ακολούθησε, η δημιουργία του κήπου της φιλίας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για την έννοια της λέξης «φιλία» ή «φίλος», προσδιορίζοντας τα κριτήρια που επιλέγουν τους άλλους. Επικεντρώθηκαν σε δυνατά σημεία της προσωπικότητας τους, αλλά και των άλλων, ενώ έμφαση δόθηκε και στη σημασία της διαθεσιμότητας, της ευγένειας, της υπομονής και της προσαρμοστικότητας. Για την υπενθύμιση των όσων συζητήθηκαν δημιουργήθηκαν αφίσες με το δέντρο της φιλίας.

 

 

 

Ο μήνας Ιούνιος- Αξιολόγηση έργου

Τον τελευταίο μήνα των δράσεων δημιουργήθηκαν οι κοινές παρουσιάσεις όλων των δράσεων, όπως θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Επιπλέον, όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές και εκπαιδευτικοί) είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις δράσεις τους επισημαίνοντας δυνατά και αδύναμα σημεία στην πορεία της υλοποίησης.