eTwinning «STEM AND BEEBOT CHALLENCE FOR LITTLE LEARNERS»

STEM AND BEEBOT CHALLENCE FOR LITTLE LEARNERS”

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2017-2018

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ:

ΣΑΜΟΥΤΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2018.

Το έργο “STEM tale and Beebot challenge for little learners”, αποτελεί ένα συνεργατικό πρόγραμμα του eTwinning, το οποίο υλοποιήθηκε από νηπιαγωγεία της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Σλοβακίας, με μέγιστη διάρκεια έξι μηνών. Σκοπός του προγράμματος ήταν η προαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση. Το δίκτυο σχολείων που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα του eTwinning, είχε σαν στόχο να ενθαρρύνει τους μαθητές να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, μέσα από τη διερεύνηση, τον πειραματισμό και την επίλυση προβλημάτων. Βασικό εργαλείο των δραστηριοτήτων αποτέλεσε το προγραμματισμένο ρομπότ Beebot, το οποίο βοήθησε τους μαθητές να συνδέσουν τις θεωρητικές γνώσεις με την πράξη. Παράλληλα, για την πλαισίωση των κοινών δράσεων χρησιμοποιήθηκε το κλασικό παραμύθι «τα τρία γουρουνάκια». Τα νήπια στην προσπάθειά τους να αναπαραστήσουν την ιστορία, χρησιμοποίησαν εργαλεία και βασικές έννοιες προγραμματισμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια καινοτόμο διαδικασία, καθώς εμπλέκει ενεργά τους μικρούς μαθητές προσφέροντας τη δυνατότητα εξοικείωσης με την τεχνολογία.
 
H Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning για τις ανάγκες υλοποίησης STEM δράσεων απεύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομότιτλα έργα. Ο σκοπός της δράσης αυτής, ήταν η εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική, μέσα από τη χρήση της Φυσικής, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών και της Μηχανικής (STEM). Για την υλοποίηση της δράσης αυτής, επιλέχθηκαν 110 δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα: 30 νηπιαγωγεία, 30 δημοτικά, 25 γυμνάσια και 25 λύκεια της ελληνικής επικράτειας. Το 2ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου βρέθηκε ανάμεσα στα επιλεγμένα σχολεία και έλαβε τον ανάλογο εξοπλισμό (Beebot), με στόχο τη δημιουργία ενός συνεργατικού έργου, προσανατολισμένο στην προώθηση δράσεων STEM (Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, 2017).
 
 
Η ορολογία STEM, αναφέρεται σε ένα ή σε περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία: Science-Φυσικές Επιστήμες, Technology-Τεχνολογία, Engineering-Μηχανική & Mathematics-Μαθηματικά. Η εκπαίδευση STEM μπορεί να ερμηνευθεί ως μια ολιστική προσέγγιση του αναλυτικού προγράμματος και για το λόγο αυτό όλα τα πεδία προσεγγίζονται σαν ένα ενιαίο σύνολο, χωρίς διαχωρισμό μεταξύ τους.
 Ενότητες  του έργου:
 
*Δραστηριότητες προγραμματισμού χωρίς τη χρήση  υπολογιστή.
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει  βιωματικές δραστηριότητες προσέγγισης βασικών αρχών δομημένου προγραμματισμού όπως η ακολουθία, η επιλογή και η επανάληψη. Με τη δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών και  φύλλων εργασίας κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης συμβόλων, αντικειμένων και εικόνων, έγινε προσπάθεια τα παιδιά να διδαχθούν βασικές έννοιες προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο  καθώς ο προγραμματισμός Η/Υ δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης της αλγοριθμικής σκέψης και έχει ιδιαίτερο ρόλο στο πλαίσιο της παιδαγωγικής προσέγγισης επί μέρους γνωστικών αντικειμένων
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει  τις εξής  υποενότητες: 1. Παιχνίδια κατεύθυνσης, 2. Παιχνίδια κωδικοποίησης 3. Δημιουργία μυστικού  κώδικα με κωδικοποίηση των λατινικών συμβόλων και ακολούθως κωδικοποίηση  λέξεων του παραμυθιού και των ονομάτων μας  4. Κωδικοποίηση εικόνων  του παραμυθιού  με σχήματα.
* Δραστηριότητες κώδικα με  Bee Βot.
Στις δραστηριότητες αυτές  η κίνηση και το παιχνίδι έχουν πρωταρχικό  ρόλο, καθώς  είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών και αφορούν δραστηριότητες  ομαδικές και ατομικές  προσανατολισμού στο χώρο, λαβύρινθους, κατανόησης εννοιών δεξί –αριστερό. Τα τελευταία χρόνια η αναγνώριση και ο διαχωρισμός των εννοιών κατεύθυνσης και προσανατολισμού («μπροστά-πίσω», «αριστερά-δεξιά») από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, με τη χρήση ρομποτικών κατασκευών τύπου Logo έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια (Bee-Βot, Pro-Bot), τα οποία είναι σχετικά απλά στον προγραμματισμό τους και αναπτυξιακά κατάλληλα για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
*STEM δραστηριότητες με τη συμβολή ενός παραμυθιού.
Υλοποίηση δραστηριοτήτων STEM, με αφόρμηση το γνωστό και δημοφιλές παραμύθι «Τα 3 γουρουνάκια», οι οποίες θα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την κατασκευή σπιτιών για τους τρεις μικρούς ήρωες και τρισδιάστατων δέντρων για τη δημιουργία δάσους τα οποία και θα τοποθετηθούν σε μακέτα, η οποία  σχεδιάσθηκε με συνεργατικό τρόπο (https://www.postermywall.com, https://www.easel.ly/) ψηφιακά και στη συνέχεια κατασκευάσθηκε για να κινηθεί πάνω σε αυτή, το προγραμματιζόμενο ρομπότ. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ενισχύθηκαν  οι στόχοι των μαθηματικών με δημιουργία πινάκων διπλής εισόδου όπου θα καταγράφονται τα υλικά, οι διαστάσεις και το βάρος τους, της Φυσικής όπου θα γνωρίσουν ιδιότητες της ύλης και κάποια χαρακτηριστικά των αντικειμένων και υλικών και θα πειραματιστούν με τη βαρύτητα, επίπλευση και βύθιση, της μηχανικής και της τέχνης, με το σχεδιασμό και τη δημιουργία τρισδιάστατων κατασκευών, αλλά και την προσέγγιση της ιστορίας με πολλαπλούς τρόπους έκφρασης. Τα παιδιά μέσα από την παρατήρηση, τη διατύπωση υποθέσεων, προβλέψεων, μετρήσεων, συγκρίσεων, το χειρισμό υλικών και με τη χρήση κατάλληλου λεξιλογίου θα διδαχθούν έννοιες  υλοποιώντας δραστηριότητες  STEM.  Μεγάλη έκταση δόθηκε και στην υποενότητα «Map Skills – Ανάγνωση χαρτών» μέσα από την οποία τα παιδιά έμαθαν να αναγνωρίζουν οικείους απλούς χάρτες και διαδρομές (του σχολείου, της γειτονιάς, του χωριού) με τη βοήθεια του Google Maps, ώστε να δημιουργήσουν το χάρτη του παραμυθιού και να τον μεταφέρουν στη μακέτα.
*Εισαγωγή στις βασικές δεξιότητες  προγραμματισμού μέσα από τη  δημιουργία παιχνιδιού στο Scratch και διαδικτυακών παιχνιδιών εκμάθησης προγραμματισμού
*Αξιολόγηση του προγράμματος από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
 
 

eTwinning «THE BOX OF POETRY»

“THE BOX OF POETRY”

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 2

Το έργο «THE BOX OF POETRY», είναι ένα συνεργατικό έργο που σκοπό έχει μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων να προσεγγίσουν τα παιδιά την ποίηση, η οποία ανήκει στην πολιτιστική κληρονομιά κάθε χώρας. Η πολιτιστική κληρονομιά έχει οικουμενική αξία και ατομικά αλλά  και στις κοινωνίες ευρύτερα. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να κληροδοτηθεί στις μελλοντικές γενιές. Παρόλο που η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στο παρελθόν ή ότι είναι κάτι το στατικό, στην πραγματικότητα εξελίσσεται μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή μας σε αυτή. Επιπλέον, μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Η Λογοτεχνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς…
Το ποίημα και ειδικότερα ο έντεχνος λόγος με την αμεσότητα, τη σαφήνεια, τη μουσικότητα, τη συντομία και την πλούσια γλώσσα του, έρχεται να μιλήσει στον κόσμο του παιδιού με φαντασία, λυρισμό, απλότητα και χιούμορ. Τα παιδιά, μας αποδεικνύουν καθημερινά ότι έχουν μια έμφυτη αγάπη για την ποίηση και χαίρονται ιδιαίτερα με το ρυθμό, τις ρίμες και τη μουσικότητα των στίχων.
H μύηση του μικρού παιδιού στον έντεχνο λόγο πρέπει να κατέχει σημαντική θέση στο σχολικό πρόγραμμα , αφού δεν αποτελεί μόνο μέσο γλωσσικής αγωγής αλλά και δημιουργικής έκφρασης. (περισσότερα…)

ERASMUS KA1 και ETWINNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ICT: A NEW PRESCHOOL REALITY»

«ICT: A NEW PRESCHOOL REALITY »

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΣΑΜΟΥΤΙΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΤΣΙΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

 

Το σχέδιο “ICT: A New Preschool Reality” κατατέθηκε από το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου της Εύβοιας, στα πλαίσια της Μαθησιακής Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης (KA1) του Erasmus+, με διάρκεια ενός έτους 2017-2018. Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σχετικά με τις νέες τάσεις διδασκαλίας και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην τάξη.

Οι νηπιαγωγοί αποτέλεσαν μέρος μιας ευρύτερης ομάδας εκπαιδευτικών της Ευρώπης από το Βέλγιο, τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ουαλία και την Πορτογαλία από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και εκπρόσωποι Πανεπιστημίων (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, τον Απρίλιο του 2018. (περισσότερα…)

eTwinning «Preschooler-Small Citizen»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Σαμουτιάν Μαργαρίτα

Τμήμα διεξαγωγής προγράμματος: Βασικό Πρωινό Τμήμα 1

Διάρκεια εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018

Περίληψη:

Το «Preschooler-Small Citizen» αποτελεί ένα συνεργατικό έργο eTwinning, το οποίο ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων προώθησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από την επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς. Τα συνεργαζόμενα σχολεία είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν αξιοθέατα της περιοχής τους, να παρουσιάσουν τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους, προάγοντας την αγάπη για την πατρίδα τους, αλλά και την ενότητα των εθνών. Το Twinspace λειτούργησε ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας και ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των εταίρων. Τα νήπια είχαν τη δυνατότητα μέσα από μια πληθώρα δραστηριοτήτων να παρουσιάσουν τη σχολική τους καθημερινότητα και τις δράσεις τους, ενώ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος αποτέλεσε και η εμπλοκή των γονέων. Γενικότερα, οι μαθητές αντιλήφθηκαν τους ρόλους τους ως μαθητές, ως μέλη μιας οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας.

(περισσότερα…)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KINHTIKOTHTEΣ (ΜΟBILITIES)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (MOBILITY 2 ): LEARNING, TRAINING, TEACHING ACTIVITIES.

2o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΤΑΛΙΑ CAPACI (ΣΙΚΕΛΙΑ)

 

Η τελευταία συνάντηση του προγράμματος  έγινε στο Capaci της Σικελίας από 11/06/2018-15/06/2018 στο νηπιαγωγείο Biaggio Siciliano.Από το νηπιαγωγείο Αυλωναρίου, συμμετείχαν και οι 3 νηπιαγωγοί, Σαμουτιάν Μαργαρίτα, Τάτσιου Στέλλα, Τσιργιώτη Ελένη.

(περισσότερα…)

ΜOBILITIES(ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ KA2.

3η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΤΟΥΡΚΙΑ-IZMIR (GAZIEMIR)

Η τρίτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε  στη Σμύρνη της Τουρκίας  και συγκεκριμένα στη συνοικία GAZIEMIR στο νηπιαγωγείο  SABIHA GOKCEN ILKOKULU από 12/03/2018- 16/03/2018. Στη συνάντηση αυτή από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι 3 νηπιαγωγοί του νηπιαγωγείου Αυλωναρίου, Σαμουτιάν Μαργαρίτα, Τάτσιου Στέλλα, Τσιργιώτη  Ελένη. Μαζί τους ήταν και η  Σχολική Σύμβουλος 5ης Περιφέρειας Π. Α. κα Μπαλάση Δέσποινα. (περισσότερα…)

MOBILITIES (KINHTIKOΤΗΤΕΣ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ KA2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ «HEALTHYLAND»

MOBILITIES (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ)

2η  ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ- ΚΡΑΙΟΒΑ

Τον Οκτώβριο 2017 από τις 25- 29/10/2017, πραγματοποιήθηκε στο νηπιαγωγείο GRADINITA CU P. P. «FLOAREA SOARELUI» συνάντηση των εταίρων του προγράμματος. Και οι 3  εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου μας Σαμουτιάν Μαργαρίτα, Τάτσιου Στέλλα και Τσιργώτη Ελένη συμμετείχαν στη συνάντηση. (περισσότερα…)

«HEALTHYLAND OLYMPICS» eTwinning Project στα πλαίσια διάχυσης του προγράμματος «HEALTHYLAND» ERASMUS KA2. ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018

 Υπεύθυνοι νηπιαγωγοί:

Σαμουτιάν Μαργαρίτα

Τάτσιου Στέλλα

Τσιργιώτη Ελένη

Περίληψη

Το πρόγραμμα «Healthyland», αποτελεί ένα εγκεκριμένο σχέδιο δράσης Erasmus+ ΚΑ2 ενταγμένο στις στρατηγικές σύμπραξης μεταξύ σχολείων. Κυρίαρχος σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων. Βασικός στόχος του είναι η προαγωγή της υγιεινής διατροφής και άσκησης, σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Το σχέδιο έχει διετή διάρκεια 2016-2018, με συντονίστρια χώρα την Πολωνία και εταίρους την Ρουμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία και Ελλάδα. Στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και της προώθησης των ιδεών του, δημιουργήθηκε ένα ομότιτλο συνεργατικό έργο eTwinning, μέσα από το οποίο δόθηκε η ευκαιρία σε περισσότερα σχολεία της Ευρώπης να ακολουθήσουν το δομημένο μηνιαίο πλάνο του έργου και να το  εμπλουτίσουν με περισσότερες δράσεις.Οι χώρες που συμμετείχαν στο eTwinning πρόγραμμα ήταν οι παρακάτω:

*Σλοβενία

*Ισπανία

*Πορτογαλία

*Εσθονία

*Σλοβακία

 

Οι εταίροι  δημιούργησαν το κοινό πλάνο δράσεων του προγράμματος «Healthyland». Συγκεκριμένα, το σχολικό έτος 2016-2017, τα σχολεία επικεντρώθηκαν στη διατροφή και στην ενθάρρυνση των μαθητών να αποκτήσουν νέες υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Στη συνέχεια, ο δεύτερος κύκλος δράσεων (2017-2018) εστίασε στην άσκηση και στα οφέλη της. Το πλάνο δράσεων αποτελούνταν από γενικές θεματικές ενότητες, δίνοντας την ελευθερία στους εκπαιδευτικούς να τις οργανώσουν και να τις υλοποιήσουν βασισμένες στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητικού τους δυναμικού, τον εξοπλισμό και τα υλικά που είχαν στη διάθεσή τους, αλλά και την επιλογή ειδικών που βρίσκονταν στην περιφέρειά τους.

(περισσότερα…)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ MOBILITIES 2

 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ(MOBILITY ) 2:LEARNING TRAINING TEACHING ACTIVITIES

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:ΕΛΛΑΔΑ(19-27 ΜΑΙΟΥ 2017)

Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από τις 19-27 Μαίου 2017.

Τόπος συνάντησης ήταν το νηπιαγωγείο Αυλωναρίου. Την πρώτη ημέρα  έγινε η γνωριμία και πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες με τους μαθητές!!

18740034_10212066747531423_3491832045841206947_n

18700342_10212066746811405_3190349748793711764_n (περισσότερα…)

MOBILITIES (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ HEALTHYLAND

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ «HEALTHYLAND»

MOBILITIES (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ)

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΠΟΛΩΝΙΑ

 

 

Στις 14-18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Βαρσοβία η πρώτη συνάντηση των μελών του προγράμματος.Έντεκα νηπιαγωγοί από Βουλγαρία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία συναντήθηκαν στο νηπιαγωγείο νο 81 της Βαρσοβίας προκειμένου να γνωριστούν και να σχεδιάσουν την πορεία του προγράμματος. Το Νηπιαγωγείο εκπροσωπήθηκε από την Σαμουτιάν Μαργαρίτα και την Τσιργιώτη Ελένη.

(περισσότερα…)