Εκπαιδευτικοί

Σχολικό έτος 2021-2022

Βασικό πρωινό 1: Τσιργιώτη Ελένη (προϊσταμένη)

Βασικό πρωινό 2: Τάτσιου Στυλιανή

Προαιρετικό ολοήμερο: Μιλιλή Μαριάννα