ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ- ΕΥ ΖΗΝ

Τίτλος προγράμματος: «Το παπάκι πάει», Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ο δικός μας τίτλος: «Χάθηκα! Και τώρα τί κάνω;»

Διάρκεια υλοποίησης Μάιος Ιούνιος 2021

Το Πρόγραμμα «Το Παπάκι Πάει…» είναι ένα πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους/ τις νηπιαγωγούς και τους δασκάλους/ τις δασκάλες αφού πρώτα λάβουν σχετική επιμόρφωση από το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Αναφορικά με την μεθοδολογία υλοποίησης, το Πρόγραμμα υλοποιείται με την αφήγηση ιστοριών και βασίζεται στην θεωρία του παιδαγωγικού κονστρουκτιβισμού και στο μοντέλο ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) με έμφαση στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών.

Το Πρόγραμμα «Το Παπάκι Πάει…» μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από εκπαιδευτικούς που έχουν εκπαιδευτεί στην υλοποίηση του προγράμματος μέσα από μια εξειδικευμένη και στοχευμένη εκπαίδευση.

Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μαθητών / μαθητριών σε δεξιότητες που θα τα προστατεύσουν σε συνθήκες εξαφάνισης αλλά και θα μειώσουν την πιθανότητα να βρεθούν σε τέτοια συνθήκη. Τα μηνύματα προκύπτουν από την βιβλιογραφία που έχει εκδώσει το Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά, και συγκεκριμένα τα παιδιά θα εκπαιδευτούν στα εξής πεδία:

● Σε περίπτωση που δεν βλέπω τη μαμά/ τον μπαμπά μένω σταθερά στη θέση μου χωρίς να κινούμαι
● Δεν ακολουθώ κανένα άγνωστο/ καμία άγνωστη
● Φωνάζω δυνατά
● Εμπιστεύομαι τους αστυνόμους
● Γνωρίζω το όνομά μου, κάποιο τηλέφωνο γονέα ή συγγενή ή/και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. (https://www.hamogelo.gr/gr/el/pako/)

 Λήψη αρχείου

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τίτλος προγράμματος: «Φυσιολάτρες εν Δράση», Quality Net Foundation

Ο δικός μας τίτλος: Λατρεύουμε τη φύση!

Διάρκεια υλοποίησης: Δεκέμβριος 2020- Ιανουάριος2021

Το φυσικό περιβάλλον αποτελούσε πάντα πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, συμβάλλοντας θετικά στη ζωή των ανθρώπων. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν αξίες και στάσεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς, ατόμων, ομάδων, κοινωνιών προς το περιβάλλον.

 

Με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση των υπεύθυνων πολιτών του αύριο, το πρόγραμμα υπογραμμίζει τους Στόχους 11 & 15 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι οποίοι έχουν ως θέμα τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και τη ζωή στη στεριά.

Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σημασία της παροχής καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς και προσβάσιμους πράσινους δημόσιους χώρους για τον άνθρωπο. Επίσης, κατανοούν τη σπουδαιότητα της διατήρησης, της αποκατάστασης και της βιώσιμης χρήσης των οικοσυστημάτων. Επιπροσθέτως, τα παιδιά ευαισθητοποιούνται σε σχέση με τα προστατευμένα είδη, αυξάνοντας τις βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης.

Κάνει χρήση διεθνών εκπαιδευτικών υλικών που διατίθενται στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα μέσω των διεθνών συνεργασιών του Οργανισμού μας.

Ενισχύει τη σύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με το σύνολο της τοπικής κοινωνίας,αναπτύσσοντας δράσεις διάδρασης και κοινής αντιμετώπισης των μεγάλων κοινωνικών & περιβαλλοντικών θεμάτων που προκύπτουν από την Agenda 2030 & τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

 

Μέσα από δράσεις πεδίου και ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια, τα παιδιά βρίσκουν την ευκαιρία να:

 • εξοικειωθούν με τα στοιχεία της φύσης (μυρωδιές, ήχοι), το περιαστικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
 • ανακαλύψουν ίχνη του οικοσυστήματος
 • γνωρίσουν είδη χλωρίδας και πανίδας
 • κατανοήσουν τη σημασία που έχει το φυσικό περιβάλλον για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις
 • πληροφορηθούν για τις τροφικές αλυσίδες και την προστασία των ζώων
 • εντοπίσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες που υποβαθμίζουν ή απειλούν το φυσικό περιβάλλον και τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπισή τους
 • συνειδητοποιήσουν τις απειλές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για το φυσικό περιβάλλον ανακαλύπτοντας τρόπους αρμονικής συνύπαρξης φύσης και ανθρώπου
 • κινητοποιηθούν και να διασκεδάσουν απολαμβάνοντας παιχνίδια στη φύση
 • δημιουργήσουν έργα σχετικά μ’ αυτή.

Στο pdf που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν:Λήψη αρχείου

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Τίτλος προγράμματος: STE(A)M και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του νερού και την Υδροδυναμική

Ο δικός μας τίτλος: Το πολύτιμο νερό!

Σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι να  κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τα χαρακτηριστικά της μάθησης μέσα από τον προβληματισμό, να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα, να εξασκηθούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, να αναπτύξουν δεξιότητες προσανατολισμού και μέτρησης αποστάσεων και να αναζητήσουν λύσεις σε καθημερινά περιβαλλοντικά  προβλήματα, όπως ο κύκλος του νερού και η υδροδυναμική. Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες μια ολιστική αντίληψη του κόσμου και τον κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης , μέσα από την δημιουργική αξιοποίηση  θεμάτων που αφορούν την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Μέσα από πειράματα, εξοικείωση με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά όπως είναι το tux-paint, to kidsperations και to hot-potatoes στόχος είναι να καταφέρουν οι μαθητές τη δημιουργία
μηχανικών κατασκευών, την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και την εξοικείωση με
βασικές αρχές προγραμματισμού και αλγοριθμικής σκέψης και να έρθουν σε επαφή με τη
φιλοσοφία του STE(A)M με βιωματικό τρόπο.

Στο pdf που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα:

Το πολύτιμο νερόΛήψη αρχείου

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

«ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ»

Τίτλος προγράμματος: Out of Eden Learn: Παγκόσμια ταξίδια μάθησης στην ψηφιακή κοινότητα του Harvard και του National Geographic (COSYLLAB, ΠΑ. ΠΕΙ. ΤΜ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)

Ο δικός μας τίτλος: Η περιπέτεια ξεκινά!

Διάρκεια υλοποίησης: Οκτώβριος- Νοέμβριος 2020

Tο  πρόγραμμα Out of Eden learn που αποτελεί μια μοναδική ψηφιακή μαθησιακή κοινότητα, η οποία έχει σχεδιαστεί από την ομάδα Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard, προκειμένου να συνοδεύσει τον δημοσιογράφο – ανθρωπολόγο, κάτοχο βραβείου Pulitzer, Paul Salopek. Από το 2013 ο Paul Salopek, κάνει ένα επικό ταξίδι με τα πόδια, ξεκινώντας από την Αιθιοπία, το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2020 στην Νότια Αμερική. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μοιράζεται ιστορίες που αφορούν, από την κλιματική αλλαγή έως τις τεχνολογικές καινοτομίες, από τη μαζική μετανάστευση στην πολιτισμική επιβίωση, περπατώντας δίπλα σε ανθρώπους που κατοικούν ανάμεσα μας κάθε μέρα. Παράλληλα ο Paul Salopek, ψάχνει για τις πιο αθόρυβες και κρυμμένες ιστορίες ανθρώπων που σπάνια θα δημοσιεύονταν

Περισσότερες πληροφορίες για την μαθησιακή κοινότητα του Out of Eden Learn μπορείτε να βρείτε εδώ

Το πρόγραμμα Out of Eden Learn προσφέρει πολλές εκπαιδευτικές εμπειρίες ή «μαθησιακές διαδρομές»,  σχεδιασμένες γύρω από τρεις ευρύτερους μαθησιακούς στόχους:

 1. να ενθαρρύνει το μαθητή να παρακολουθεί προσεκτικά τον κόσμο γύρω του και να ακούει προσεκτικά τους άλλους
 2. να ανταλλάσσει τις ιστορίες που βιώνει και τις εμπειρίες του με τους φίλους του από τα άλλα σχολεία του κόσμου
 3. να προσπαθούν να συνδέουν τις δικές τους ιστορίες με τις μεγαλύτερες πανανθρώπινες ιστορίες που εξελίσσονται γύρω μας

Στο pdf που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δράσεις του προγράμματος που υλοποιήθηκαν στο νηπιαγωγείο μας:https://blogs.sch.gr/nipavlon/files/2021/06/Harvard.pdfΛήψη αρχείου

 

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Το σχολείο μας  επιλέχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας , να συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου για την εφαρμογή των Εργαστηρίων δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες.
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην πιλοτική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο
Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης. Στόχος είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης
στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών
και Διαδικασιών.


Κατά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης καλλιεργούνται οι παρακάτω κύκλοι δεξιοτήτων:

Α) Κύκλος των δεξιοτήτων μάθησης
– Κριτική σκέψη
– Επικοινωνία
– Συνεργασία
– Δημιουργικότητα
Β) Κύκλος των δεξιοτήτων ζωής
– Αυτομέριμνα
– Κοινωνικές Δεξιότητες
– Πολιτειότητα
– Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
– Προσαρμοστικότητα
– Ανθεκτικότητα
– Υπευθυνότητα
– Πρωτοβουλία
– Οργανωτική ικανότητα
– Προγραμματισμός
– Παραγωγικότητα
Γ) Κύκλος των δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της
επιστήμης
– Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης
– Πληροφορικός γραμματισμός
– Ψηφιακός γραμματισμός
– Τεχνολογικός γραμματισμός
– Γραμματισμός στα Μέσα
– Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
– Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
– Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο
– Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες
– Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
– Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας
– Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
– Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών
Δ) Κύκλος των δεξιοτήτων του νου
– Στρατηγική σκέψη
– Επίλυση προβλημάτων
– Μελέτη περιπτώσεων (case studies)
– Κατασκευές
– Πλάγια σκέψη

Το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό θα αντλείται από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΙΕΠ, με τίτλο «Πλατφόρμα 21+», που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό ή/και οδηγό εκπαιδευτικού, οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό
υλικό ή/και φύλλα εργασίας, προτεινόμενες σχολικές δράσεις για την εργαστηριακή και βιωματική προσέγγιση του θέματος, φύλλα αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερωτικό υλικό προς τους γονείς, κατάλληλα διαβαθμισμένο ανά τάξη.
Για μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία, γλωσσικές ή πολιτισμικές διαφορές ή άλλες δυσκολίες, προβλέπονται οι κατάλληλες προσαρμογές στο εκπαιδευτικό υλικό και τις προτεινόμενες δράσεις των εργαστηρίων.
Οι Θεματικοί Κύκλοι προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και αφορούν στην εξής θεματολογία:

 Θεματικοί κύκλοι Επιμέρους Θεματικές

Ζω καλύτερα Ευ Ζην
Μαθήματα ζωής και αγωγής της υγείας
Αυτομέριμνα,
Οδική Ασφάλεια
Ασφάλεια και πρόληψη
Διατροφή
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
Πρόληψη εξαρτήσεων
Ψυχική υγεία


Φροντίζω το  Περιβάλλον
Άναψε πράσινο για τον πλανήτη
Κλιματική Αλλαγή
Οικολογική συνείδηση
Αειφόρος ανάπτυξη
Φυσικές καταστροφές
Παγκόσμια και τοπική κληρονομιά

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ
Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Κάνε πράξη τη συνεργασία και την
προσφορά
Ανθρώπινα δικαιώματα
Eθελοντισμός
Αλληλοσεβασμός και
Διαφορετικότητα
Συμπερίληψη

Δημιουργώ και Καινοτομώ
Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Χτίσε νέες ιδέες, δώσε νέες λύσεις
Δράσεις δημιουργικότητας και
καινοτομίας
Νεανική Επιχειρηματικότητα
Ρομποτική
STEM/STEAM
Νέες τεχνολογίες
Γνωρίζω τα επαγγέλματα.