Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα 2019-storyjumper

Συμμετείχαμε στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα Κώδικα 5-20 Οκτωβρίου 2019 με επιτυχία. Πραγματοποιήσαμε δραστηριότητες που είχαν σκοπό να ωθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού, με έναν παιγνιώδη και ευχάριστο  τρόπο. Σαν αποτέλεσμα δημιουργήθηκε ένα συνεργατικό ηλεκτρονικό βιβλίο στο πρώτο μέρος του οποίου είμαστε κι εμείς.

https://www.storyjumper.com/book/index/73309745/Activities-Part-1

Φθινοπωρινός περίπατος παρέα με τη Bee-Bot

Η δραστηριότητά μας ήταν η εξής:

  •  Με αφορμή ένα πίνακα ζωγραφικής, δημιουργούμε μια ιστορία με τους/τις μαθητές/τριες μας. •Τα παιδιά εικονογραφούν την ιστορία και η ιστορία τοποθετείται στο πλέγμα (του επιδαπέδιου ρομπότ ή στο πλέγμα που έχουμε φτιάξει (για τις unplugged δραστηριότητες).                                      •Καλούνται να προγραμματίσουν το ρομπότ με τέτοιο τρόπο ώστε να αφηγηθεί την ιστορία που δημιουργήθηκε.

(περισσότερα…)

Unplugged δραστηριότητες

Για να πραγματοποιήσουμε τις δραστηριότητες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα τα νήπια έπρεπε να γνωρίζουν το ρομπότ και τον τρόπο που περπατάει. Βασιστήκαμε και στις πρότερες γνώσεις τους αλλά παρακολουθήσαμε και σχετικά βίντεο. Είδαμε πως περπατάει ένα ρομπότ και κατανοήσαμε ότι για να περπατήσει, κάποιος του δίνει εντολές (εντολέας).Στη συνέχεια αξιοποιήσαμε το πάτωμα του σχολείου. (περισσότερα…)

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 5-20 Οκτωβρίου 2019

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα με μια σειρά δράσεων έως τις 19 Οκτωβρίου 2019.
Πιστεύουμε ότι ο βασικός εγραμματισμός όλων σε μια ψηφιακή εποχή πρέπει να περιλαμβάνει την κατανόηση του προγραμματισμού και την ανάπτυξη καίριων ικανοτήτων που σχετίζονται με την υπολογιστική σκέψη, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και οι δεξιότητες ανάλυσης.
Η εκμάθηση της συγγραφής κώδικα μπορεί να δώσει ώθηση στους μαθητές έτσι ώστε να βρεθούν στο προσκήνιο μιας κοινωνίας ψηφιακών ικανοτήτων, να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο που τους περιβάλλει και να έχουν περισσότερες ευκαιρίες επιτυχίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους. (περισσότερα…)