Εκπαιδευτικοί

Στο σχολείο είναι τοποθετημένη μια Νηπιαγωγός η Λιβιτσάνη Γεωργία η οποία είναι και Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. Επιπλέον υπηρετούν στο Νηπιαγωγείο:                                                                                                                 Σχολικό έτος 2018-2019: Βαλεργάκης Στυλιανός(Σχολικός Νοσηλευτής)

Σχολικό έτος 2019-2020: Θεοδόση Παναγιώτα(Σχολική Νοσηλεύτρια)

Σχολικό έτος 2020-2021: Κορομηνά Μαρία(Παράλληλη στήριξη),

                                                     Κωστή Γεωργία(Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό)

Σχολικό έτος 2021-2022:  Σιδηροκαστρίτη Μαγδαληνή-Ρωξάνη: Αγγλικά