Το σχολείο μας

Το Νηπιαγωγείο μας βρίσκεται στη Δημοτική ενότητα Αλυκών του Δήμου Ζακύνθου, στον Άγιο Δημήτριο.                   Στεγάζεται σε δημόσιο κτήριο και λειτουργεί σε αυτό ένα πρωινό υποχρεωτικό τμήμα.