Προγράμματα

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο-όλοι νοιαζόμαστε όλοι συμμετέχουμε

Το Νηπιαγωγείο μας το σχολικό έτος 2021-22 υλοποίησε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο: «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε» της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Δουλέψαμε πάνω στους 8 Πυλώνες Αειφορίας οι οποίοι είναι οι εξής:

  • 1ος Πυλώνας: Δημοκρατία, συμμετοχή και ένταξη στο σχολείο – Αειφόρο σχολείο: Μια σχολική κοινότητα μη βίας
  • 2ος Πυλώνας: Η βελτίωση του πλαισίου μάθησης
  • 3ος Πυλώνας: Η προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών στο σχολείο
  • 4ος Πυλώνας: Σχολική αυλή – σχολικός κήπος
  • 5ος Πυλώνας: Η εξοικονόμηση ενέργειας και η πολιτική των μετακινήσεων
  • 6ος Πυλώνας: Η ορθολογική διαχείριση του νερού, των υλικών και των απορριμμάτων
  • 7ος Πυλώνας: Η προαγωγή της υγείας στο σχολείο
  • 8ος Πυλώνας: Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα.

Πατήστε στο σύνδεσμο για να δείτε πως εργαστήκαμε για το μετασχηματισμό του σχολείου μας σε Αειφόρο.

https://blogs.sch.gr/nipadim/files/2022/06/Αειφόρο-Νηπιαγωγείο-Αγίου-Δημητρίου.pdf