Προγράμματα

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο 2022-23

Το Νηπιαγωγείο μας στο σχολικό έτος 2022-23 υλοποίησε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας με τίτλο: “Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε”. Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός του σχολείου μας σε Αειφόρο. Πραγματοποιήσαμε δράσεις πάνω στους 8 πυλώνες Αειφορίας:

 • 1ος Πυλώνας: Δημοκρατία, συμμετοχή και ένταξη στο σχολείο – Αειφόρο σχολείο: Μια σχολική κοινότητα μη βίας
 • 2ος Πυλώνας: Η βελτίωση του πλαισίου μάθησης
 • 3ος Πυλώνας: Η προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών στο σχολείο
 • 4ος Πυλώνας: Σχολική αυλή – σχολικός κήπος
 • 5ος Πυλώνας: Η εξοικονόμηση ενέργειας και η πολιτική των μετακινήσεων
 • 6ος Πυλώνας: Η ορθολογική διαχείριση του νερού, των υλικών και των απορριμμάτων
 • 7ος Πυλώνας: Η προαγωγή της υγείας στο σχολείο
 • 8ος Πυλώνας: Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα.

Άμεσα θα αναρτήσουμε σύνδεσμο για να δείτε πως εργαστήκαμε για το μετασχηματισμό του σχολείου μας σε Αειφόρο το 2022-23.

……………………………….

 

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο-όλοι νοιαζόμαστε όλοι συμμετέχουμε(2021-22)

Το Νηπιαγωγείο μας το σχολικό έτος 2021-22 υλοποίησε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο: “Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε” της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Δουλέψαμε πάνω στους 8 Πυλώνες Αειφορίας οι οποίοι είναι οι εξής:

 • 1ος Πυλώνας: Δημοκρατία, συμμετοχή και ένταξη στο σχολείο – Αειφόρο σχολείο: Μια σχολική κοινότητα μη βίας
 • 2ος Πυλώνας: Η βελτίωση του πλαισίου μάθησης
 • 3ος Πυλώνας: Η προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών στο σχολείο
 • 4ος Πυλώνας: Σχολική αυλή – σχολικός κήπος
 • 5ος Πυλώνας: Η εξοικονόμηση ενέργειας και η πολιτική των μετακινήσεων
 • 6ος Πυλώνας: Η ορθολογική διαχείριση του νερού, των υλικών και των απορριμμάτων
 • 7ος Πυλώνας: Η προαγωγή της υγείας στο σχολείο
 • 8ος Πυλώνας: Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα.

Πατήστε στο σύνδεσμο για να δείτε πως εργαστήκαμε για το μετασχηματισμό του σχολείου μας σε Αειφόρο.

https://blogs.sch.gr/nipadim/files/2022/06/Αειφόρο-Νηπιαγωγείο-Αγίου-Δημητρίου.pdf