Έγκυρη και πλήρης υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, από το ΠΣΔ

INTERNET_SAFETY_LOGOsmall

Το ζήτημα της ασφαλούς πρόσβασης των ανηλίκων στο Διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού έχει κοινωνικές, πολιτισμικές, παιδαγωγικές, επιστημονικές και άλλες πτυχές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε τεχνική λύση για την ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο είναι αδύνατο να αποδώσει αν δεν είναι σωστά ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη η σχολική κοινότητα, το ΠΣΔ λειτουργεί τον ενημερωτικό κόμβο “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” http://internet-safety.sch.gr. Μέσα από το http://internet-safety.sch.gr ενημερώνει με τρόπο υπεύθυνο και πλήρη, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για όλα τα θέματα που αφορούν το ασφαλές διαδίκτυο και συγκεκριμένα προσφέρει: άρθρα σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου ανακοινώσεις για δράσεις και εκδηλώσεις του ΠΣΔ σχετικά με την ασφάλεια… Διαβάστε Περισσότερα