Το Ενημερωτικό Δελτίο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Το ενημερωτικό δελτίο έρχεται να συμπληρώσει τους τρόπους ενημέρωσης και επικοινωνίας του ΠΣΔ και αποσκοπεί στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις υπηρεσίες και τις δράσεις του ΠΣΔ αλλά και στην ενθάρρυνση για τη χρήση τους στο εκπαιδευτικό σας έργο.

Παράλληλα με την ιστοσελίδα του δελτίου, θα αποστέλλεται ενημερωτικό δελτίο (newsletter) σε τακτική βάση προς όλα τα μέλη του ΠΣΔ. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter δίνεται η δυνατότητα της διαγραφής του (opt-out). Αντίστροφα, μπορεί κανείς να εγγραφεί ως παραλήπτης του newletter ακόμα και με διεύθυνση email εκτός sch. Διαβάστε Περισσότερα