Σχολεία της Κατερίνης, Πύργου, Πτολεμαΐδας και Άμφισσας στο δίκτυο οπτικών ινών

fiber_opticsΣυνεχίζεται η διασύνδεση των σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω των δημόσιων οπτικών δημοτικών δικτύων (ΜΑΝ)η οποία επιτρέπει στα σχολεία να απολαμβάνουν υπερυψηλές ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Κατά το διάστημα Απριλίου-Ιούνιου του 2015 ολοκληρώθηκε η διασύνδεση των οπτικών δικτύων Κατερίνης και Πύργου με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Με τη διασύνδεση αυτή παρέχεται πλέον πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο σε:

  • 25 σχολεία καθώς και στις Διευθύνσεις Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης στην Κατερίνη
  • 7 σχολεία στον Πύργο, με προοπτική επέκτασης σε περισσότερα σχολεία το επόμενο χρονικό διάστημα

Το διάστημα αυτό, προχώρησαν επίσης οι εργασίες διασύνδεσης και άλλων σχολείων στα δίκτυα της Πτολεμαΐδας και Άμφισσας. Ο συνολικός αριθμός διασυνδεδεμένων σχολικών μονάδων στις περιοχές αυτές ανέρχεται πλέον σε:

  • 23 σχολεία στην Πτολεμαΐδα
  • 5 σχολεία στην Άμφισσα

Θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες η διασύνδεση στο δίκτυο οπτικών ινών και σχολείων του Αργοστολίου.

Η διασύνδεση Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο υλοποιείται μέσω κυκλώματος υπερυψηλής ταχύτητας (1 Gbps) του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ – www.grnet.gr). Σε πόλεις που δεν υπάρχει σημείο παρουσίας του ΕΔΕΤ, η διασύνδεση γίνεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» (www.syzefxis.gov.gr), το οποίο εκτός των δικτυακών αναγκών των σχολείων καλύπτει επίσης και ανάλογες ανάγκες των υπόλοιπων δημοσίων κτηρίων των πόλεων αυτών.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα Δίκτυα Οπτικών Ινών καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διασύνδεση των σχολείων μέσω αυτών στο σχετικό άρθρο.

Η δράση διασύνδεσης σχολείων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών είναι μέρος της πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.