Ενεργοποιήστε τα στατιστικά του ιστολογίου σας και παρακολουθήστε την απήχηση των δημοσιεύσεών σας

Μποstatisticsρείτε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία στατιστικών που προσφέρει το ΠΣΔ https://analytics.sch.gr/. Μέσω αυτής μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στατιστικά του ιστολογίου σας.

 

 

 

Για να ενεργοποιήσετε τα στατιστικά για το ιστολόγιο σας κάνετε τα εξής βήματα:

  1. Μεταβείτε στο https://analytics.sch.gr/ και συνδεθείτε με τα στοιχεία διαχειριστή του ιστολογίου.
  2. Στην σελίδα που θα εμφανιστεί και στο πεδίο “Page Name” δώστε ένα όνομα για την σελίδα των στατιστικών σας. Στο πεδίο “Page Url” επιλέξτε το https://blogs.sch.gr/ONOMAXRISTI/ από την λίστα. Εγγραφή ιστοσελίδας στο analytics
  3. Πατήστε το κουμπί “Register site”.
  4. Στην νέα σελίδα που θα εμφανιστεί μεταξύ άλλων θα δείτε και το μήνυμα “In case you are using blogs.sch.gr your site id is NNN” όπου ΝΝΝ ένας αριθμός. Αντιγράψτε αυτόν τον αριθμό.Εντοπισμός Piwik SiteID
  5. Μεταβείτε στο https://blogs.sch.gr  και πατήστε το κουμπί Σύνδεση
  6. Μεταβείτε στο διαχειριστικό περιβάλλον και συγκεκριμένα στην επιλογή “Ρυθμίσεις -> Piwiktracking“.
    Δήλωση του piwik siteID
  7. Στην σελίδα αυτή επικολλήστε τον αριθμό στο πλαίσιο “To Piwik SiteID σας” και πατήστε το κουμπί “Ενημέρωση Ρυθμίσεων“. 

Είστε έτοιμοι. Οι επισκέψεις στο ιστολόγιο σας καταγράφονται και μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά μέσω του http://analytics.sch.gr.