Madame Tortue à la découverte de l’Europe

Τίτλος δραστηριότητας : «Madame Tortue à la découverte de l’Europe»
«Η κυρία χελώνα εξερευνά την Ευρώπη»

Είδος δραστηριότητας: Δημιουργία σεναρίου-παραμυθιού και απόδοσή του (παιχνίδι ρόλων) από τους μαθητές
Διάρκεια : 2 διδακτικές ώρες, 45 λεπτά
Υλικό: ppt, cd player, βίντεο-προβολέας

Γενικοί Στόχοι:
α) να εξοικειωθούν οι μαθητές με την αφήγηση ενός παραμυθιού στα γαλλικά
β) Να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο της μη λεκτικής επικοινωνίας

Επιμέρους Στόχοι:
α) να εξοικειωθούν οι μαθητές με το φωνημικό σύστημα της γαλλικής γλώσσας
β) να εξασκήσουν οι μαθητές τη φωνολογική τους ικανότητα μέσω του τραγουδιού
γ)να εμπλακούν ενεργά στη μάθηση και να αποκτήσουν στρατηγικές που θα οδηγήσουν στην αυτονομία.
δ) να απολαύσουν αισθητικά ένα παραμύθι και 4 τραγούδια στα γαλλικά
ε) να ευαισθητοποιηθούν σταδιακά στην αισθητική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας
στ) να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας

Διδακτική προσέγγιση :
Σε πρώτη φάση παρουσιάζεται το παραμύθι μέσα από ppt. Το παραμύθι είναι δομημένο με τρόπο «παιγνιώδη» έτσι ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά μέσα από τις εικόνες, τα τραγούδια και την παντομίμα. Κατά τη σύνταξη του σεναρίου – παραμυθιού έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί λεξιλόγιο και λεκτικές πράξεις που έχουν ήδη διδαχθεί στους μαθητές:
– Τα ονόματα των χωρών της Ε.Ε.
– Τα ρήματα στον Ενεστώτα
– Η άρνηση
Κατά τη διάρκεια της πρώτης παρουσίασης, διευκρινίζονται τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από άγνωστες λέξεις ή εκφράσεις. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές καλούνται να αναπαράγουν μόνο τα τραγούδια και την παντομίμα.
Στη δεύτερη διδακτική ώρα η δραστηριότητα θα γίνεται πιο σύνθετη, εφόσον ζητείται από τους μαθητές να αναπαράγουν οι ίδιοι το σενάριο-παραμύθι. Προκειμένου να υλοποιηθεί η δραματοποίηση, οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε ζευγάρια, διαβάζοντας το παραμύθι ο ένας στα γαλλικά και ο άλλος στα ελληνικά, αλλά και συλλογικά ως τάξη για την αναπαραγωγή των τραγουδιών. Με τον τρόπο αυτό εξασκούν τη φωνολογική τους ικανότητα.
Συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της τάξης ως «ηθοποιοί», υπεύθυνοι για τη δραματοποίηση του σεναρίου – παραμυθιού. Οι μαθητές διαβάζουν το παραμύθι δίνοντας έμφαση στα παραγλωσσικά στοιχεία, δηλαδή στους παράγοντες εκείνους που έχουν σχέση με την εξωλεκτική επικοινωνία : εκφράσεις, κινήσεις, χειρονομίες, επιτονισμός, παύσεις, στάσεις του σώματος. Μέσα από τη δραματοποίηση των γλωσσικών πράξεων αντιλαμβάνονται οι μαθητές ότι μπορούν να επικοινωνήσουν και με άλλους τρόπους εκτός από το λόγο.

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Αυτού του είδους οι δραστηριότητες είναι πιο «ελεύθερες» και λιγότερο προβλέψιμες και ελεγχόμενες από τον εκπαιδευτικό. Χρειάζεται η δημιουργία μιας πιο «χαλαρής» ατμόσφαιρας καθώς και η παραχώρηση του πρώτου ρόλου από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή, ώστε να γίνει εκείνος το κέντρο της μάθησης. Αυτός, άλλωστε, είναι και ένας από τους βασικούς άξονες της Επικοινωνιακής Προσέγγισης στη διδακτική των Ξένων Γλωσσών. Το ενδιαφέρον σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες συνίσταται στο γεγονός ότι οι μαθητές αισθάνονται άνετα και εκφράζονται τόσο μέσα από το λόγο, όσο και μέσα από τα παραγλωσσικά στοιχεία.
Απαραίτητη παράμετρος για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας είναι η κίνηση των μαθητών μέσα στην τάξη. Η δραματοποίηση προϋποθέτει μια τάξη που δεν είναι καθηλωμένη και κυρίως έναν εκπαιδευτικό στο ρόλο του «εμψυχωτή». Η δυσκολία που υπάρχει είναι να μπορέσει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην κίνηση – ελευθερία που απαιτεί η δραστηριότητα και στον έλεγχο της τάξης.
Ως μαθησιακή διαδικασία το σενάριο – παραμύθι, έτσι όπως δραματοποιήθηκε από τους μαθητές αποδείχθηκε διασκεδαστική αλλά και αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία καθώς συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι. Δημιουργείται ένα μαθησιακό περιβάλλον μέσα από το οποίο ο μαθητής παίζει και αλληλεπιδρά με το συμμαθητή και το δάσκαλό του ενώ ταυτόχρονα να αναπτύσσει την επικοινωνιακή του ικανότητα και εμπεδώσει βιωματικά τις έννοιες που διδάσκεται στην ξένη γλώσσα.
Όσο για τη χρήση των τραγουδιών στο δραματοποιημένο παραμύθι, το παιδαγωγικό ενδιαφέρον της χρήσης τους είναι αναμφισβήτητο στην εκμάθηση /διδασκαλία της ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα για το επίπεδο των μαθητών του δημοτικού. Οι τρεις από τις τέσσερις μελωδίες ήταν ήδη γνωστές καθώς είτε τις είχαν διδαχθεί την προηγούμενη σχολική χρονιά (το τραγούδι με τις ημέρες της εβδομάδας) είτε ήταν μελωδίες που υπάρχουν και στα ελληνικά (il était un petit navire – ήταν ένα μικρό καράβι, Dans mon pays d’Espagne – Μακριά στην Ισπανία). Οι μαθητές έμαθαν εύκολα τις μελωδίες και τα λόγια, ακόμα κι αν δεν τα καταλάβαιναν όλα.
Μέσα από το τραγούδι οι μαθητές ευαισθητοποιούνται στη φωνολογία και το ρυθμό της γαλλικής γλώσσας. Βελτιώνουν την προφορά τους και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Αναπτύσσουν τις προφορικές γλωσσικές τους δεξιότητες του μαθητή: κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου με την επαναληπτική χρήση δομών και λεξιλογίου, που διευκολύνει την απομνημόνευση και τη συστηματοποίηση.
Επίσης βελτιώνεται η φωνολογική ικανότητα ( προφορά, επιτονισμό) και ενθαρρύνεται η συμμετοχή δειλών ή «αδύναμων» μαθητών.

Συμπεράσματα

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι έγινε προσπάθεια για ικανοποιητική ποικιλία δραστηριοτήτων, που θα προκαλούσαν το ενδιαφέρον των μαθητών και θα ήταν λίγο πιο πάνω από το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους, δηλαδή ούτε πολύ δύσκολες ούτε πολύ εύκολες. Αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ και προσαρμόστηκε η διδασκαλία στις εμπειρίες και γνώσεις των μαθητών.
Έγινε διάχυση της δραστηριότητας με τη συμμετοχή στην εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στις 7.5.2015 σε συνεργασία με το Europe Direct Ξάνθης

Σχετικά με ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Prof de français à Xanthi (Grèce), ville – carrefour de cultures, de langues et de traditions.

Ouverte à toute sorte d’approche en dehors des sentiers battus – projets, approche actionnelle, classe inversée, projets e-twinning, outils web2…

J’aimerais que mes élèves apprennent à réutiliser les acquis du cours dans des situations nouvelles, motivantes et différenciées, en dehors de la classe traditionnelle. .


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: ECOLE PRIMAIRE, SCENARIOS PEDAGOGIQUES. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.