Ενέργειες για το πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ανήκουν στην ειδική κατηγορία με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα Νοσοκομεία είναι από Πέμπτη 25 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το έγγραφο του υπουργείου. Λήψη αρχείου  

συνέχεια....