Μηνιαία Αρχεία: Μάιος 2020

Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετά- σεων 2020, γραπτών ή προφορικών.

ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ή ΓΡΑΠΤΕΣ 2019-20

Δημοσιεύθηκε στη Νέα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετά- σεων 2020, γραπτών ή προφορικών.

Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕπαΛ 2020 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (τελ) Αντίγραφο του ΠΙΝΑΚΑΣ Β Διαφοροποιήσεις σε ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2020 Αντίγραφο του ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2020

Δημοσιεύθηκε στη Νέα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020.

Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020.

Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020 ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΛ 2020 ΠΙΝΑΚΑΣ Β Διαφοροποιήσεις σε ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΛ 2020 (1)

Δημοσιεύθηκε στη Νέα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020.

Μια πρόταση για διαχείριση κρίσης από εκπ/κούς

Μια πρόταση για διαχείριση κρίσης   

Δημοσιεύθηκε στη Νέα, Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μια πρόταση για διαχείριση κρίσης από εκπ/κούς