Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα-ΔΕΔΑ (Τηλέφωνα)

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα της περιοχής μας
Ιατροπαιδαγωγικό Αλεξανδρούπολης – επιπλέον τηλέφωνα
Τροποποίηση -Προσθήκη Υπ.Υγείας

ΔΕΔΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2531083512