Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕπαΛ 2020 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (τελ)
Αντίγραφο του ΠΙΝΑΚΑΣ Β Διαφοροποιήσεις σε ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2020
Αντίγραφο του ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2020

Δημοσιεύθηκε στην Νέα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.