Στατιστικά

Στο πλαίσιο της καταγραφής από το Κ.Ε.Σ.Υ. Καβάλας των μαθητών που φοιτούν σε τμήμα ένταξης και κατόπιν συλλογής κι επεξεργασίας των αποσταλθέντων από τα σχολεία στοιχείων τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020 προέκυψαν τα στατιστικά δεδομένα που ακολουθούν στο παρακάτω έγγραφο.

Στατιστικά-Τμήματα ένταξης