Μηνιαία Αρχεία: Απρίλιος 2020

Οδηγός για γονείς παιδιών με ΔΑΦ και μια Κοινωνική Ιστορία για τα παιδιά με ΔΑΦ, που ετοίμασε το ΚΟΚΕΨΥΠΕ Αθηνών του ΓΝΠΑ «Π. & Α. Κυριακού»

COVID_ΔΑΦ_ΟΔΗΓΟΣ_ΚΟΙΝ ΙΣΤΟΡΙΑ_ΚΟΚΕΨΥΠΕ ΑΘΗΝΩΝ-1

Δημοσιεύθηκε στη Νέα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγός για γονείς παιδιών με ΔΑΦ και μια Κοινωνική Ιστορία για τα παιδιά με ΔΑΦ, που ετοίμασε το ΚΟΚΕΨΥΠΕ Αθηνών του ΓΝΠΑ «Π. & Α. Κυριακού»

«Σχεδιάζω τη Σταδιοδρομία μου: 22 προτάσεις-κλειδιά για μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου» του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Το έντυπο περιλαμβάνει 22 προτάσεις-κλειδιά για την υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών της Γ’ Λυκείου αναφορικά με το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.   

Δημοσιεύθηκε στη Νέα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Σχεδιάζω τη Σταδιοδρομία μου: 22 προτάσεις-κλειδιά για μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου» του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020.

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος Μεταθέσεων 2019-20_ΩΘ0Υ46ΜΤΛΗ-ΖΣΚ

Δημοσιεύθηκε στη Νέα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020.