Αρχεία ανά ημέρα: 22 Μαΐου 2020

Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετά- σεων 2020, γραπτών ή προφορικών.

ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ή ΓΡΑΠΤΕΣ 2019-20

Δημοσιεύθηκε στη Νέα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετά- σεων 2020, γραπτών ή προφορικών.