Προσωπικό

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Προϊστάμενος (ΠΕ70)
2 ΠΑΤΕΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Ειδικός Παιδαγωγός (ΠΕ71)
3 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ειδική Παιδαγωγός (ΠΕ60)
4 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Ειδική Παιδαγωγός (02)
5 ΖΟΥΓΡΗ ΜΑΡΙΑ Ψυχολόγος (ΠΕ23)
6 ΜΟΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Ψυχολόγος (ΠΕ23)
7 ΦΕΝΕΡΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΑ Ψυχολόγος (ΠΕ23)
8 ΜΗΤΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ30)
9 ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΝΝΑ Κοινωνική Λειτουργός (ΠΕ30)
10 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ Υπεύθυνη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΠΕ78)
11 ΒΑΛΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Διοικητική Γραμματέας του ΚΕΣΥ Καβάλας