Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020.

Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΛ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ Β Διαφοροποιήσεις σε ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΛ 2020 (1)

Δημοσιεύθηκε στην Νέα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.