Αρχείο για "Ιανουάριος, 2015"

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014Β

Ενημερώνουμε τους καταρτιζομένους του Δ.ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη ότι έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική τάξη του ΔΙΕΚ (OPENe CLASS), στον αντίστοιχο φάκελο  της κάθε ειδικότητας, το πρόγραμμα και η ύλη των τελικών εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου 2014Β.  Σας εφιστούμε την προσοχή για την ώρα προσέλευσης και σε περίπτωση απουσίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, θα πρέπει να φέρετε  δικαιολογητικό από Δημόσιο Φορέα πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015Α (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015)

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015Α (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015)

(πατήστε πάνω στο όνομα κάθε ειδικότητας για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων)

 1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
 3. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 5. ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 6. ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 7. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι παραπάνω ειδικότητες έχουν προταθεί από το Δ.ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη για να λειτουργήσουν το ερχόμενο εξάμηνο 2015Α και αναμένεται  έγκριση από την Γενική γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ http://www.gsae.edu.gr/el/gen-grammateia ).

Όσοι επιθυμούν, μπορούν αρχικά να εκφράσουν  το ενδιαφέρον τους για κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες, επικοινωνώντας με το Δ.ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη (Ώρες γραμματείας για το κοινό 14:30-19:00) και να παρακολουθούν τις ανακοινώνεις του ΔΙΕΚ στο ιστολόγιο και στην ιστοσελίδα του για την διαδικασία της οριστικής αίτησης εγγραφής εφόσον εγκριθεί η λειτουργία της αντίστοιχης ειδικότητας από την ΓΓΔΒΜΝΓ.

ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΣΜΗΝΗΣ 4, 55535 ΠΥΛΑΙΑ.

(1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 11 ΟΑΣΘ)

ΤΗΛ: 2310313595

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ: https://blogs.sch.gr/iekpylaias

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://iek-pylaias.thess.sch.gr

e-mail: grammateia@iek-pylaias.thess.sch.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ 2014 ΕΛΛΑΔΑ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)  εξέδωσε  (Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ενώσεως) την κατάσταση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ελλάδα για το 2014.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ 2014 ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ 2014 ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

 

CEDEFOP

 

Αποστολή του Cedefop (ιδρύθηκε το 1974 με κανονισμό της ΕΟΚ) είναι να προσφέρει τη συνδρομή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής ΕΕΚ μέσω των επιστημονικών και τεχνικών του δραστηριοτήτων. Το Cedefop συμβάλλει στην ενημέρωση και κατανόηση του ρόλου της ΕΕΚ στη διά βίου μάθηση και στη συμβολή της σε άλλες πολιτικές.

http://www.cedefop.europa.eu
 

 

 

Οδηγίες για εκπαιδευτές ΙΕΚ που εκδίδουν ΤΠΥ

Για το τρέχον εξάμηνο 2014Β θα εκδώσετε δύο τιμολόγια:

το πρώτο από 01/10/2014 (δηλαδή απο την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης) έως και 31//12/2014 και θα εκδοθεί στις 31/12/2014

το δεύτερο από 01/01/2015 έως και 13/02/2015 και θα εκδοθεί  μετά τη λήξη της σύμβασης

 

Για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδετε ξεχωριστό ΤΠΥ.

Αν διδάσκετε στο ίδιο τμήμα περισσότερα του ενός μαθήματα θα εκδώσετε ένα τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος

Παράδειγμα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΝΠΙΔ                                                     ΔΟΥ: ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 7 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ   Α.Φ.Μ: 090044306

Αιτιολογια: ΑΞΙΑ
Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»
 1. 1)    Στο μάθημα «Μαθημα1» από 01/10/2014 έως 31/12/2014
  10 ώρες χ 15,00 € = 150,00 € Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  30,00 €
  Πληρωτέο ποσό 120,00 €

 

150,00 €
 1. 2)  Στο μάθημα «Μαθημα2» από 01/10/2014 έως 31/12/2014
  20 ώρες χ 15,00 € = 300,00 € Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  60,00 €
  Πληρωτέο ποσό 240,00 €

 

300,00 €
ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 450,00€

Αν η σύμβαση σας ξεπερνά το ποσό των 300,00 € (δηλαδή αθροιστικά και τα δύο τιμολόγια) θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%.

Αν η σύμβαση σας δεν ξεπερνά τα 300,00€ δε θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%

 

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων( να προσκομιστεί στο ΙΕΚ)  στη ΔΟΥ είναι:

85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 – Υπηρεσίες καθηγητή δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

Ως αντιμισθία θα ισχύσουν οι νέες αντιμισθίες

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20) ευρώ.

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18) ευρώ.

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δέκα πέντε (15) ευρώ.

Μη πτυχιούχοι , δώδεκα (12) ευρώ.

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ

Είναι γνωστό ότι το 2015 επιλέχθηκε ως Διεθνές Έτος Φωτός  (αλλά και των τεχνολογιών που βασίζονται στο φως). Οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με την μελέτη του φωτός (όπως ο Einstein και ο Maxwell) αφιέρωσαν την ζωής τους στην επιστήμη και αξίζουν την ευγνωμοσύνη μας.

 Διεθνές Έτος Φωτός

Το φως όμως συμβολίζει και την ελπίδα που τόσο χρειαζόμαστε όλοι ώστε να  κάνουμε μια νέα αρχή προς το καλύτερο για μας και για όλους.

Στο νεοσυσταθέν Δημόσιο ΙΕΚ Πυλαίας  Χορτιάτη  ίσως κάποιος να  μπορεί να κάνει μια νέα αρχή στον επαγγελματικό τομέα σπουδάζοντας σε κάποια από τις σύγχρονες ειδικότητες που εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέα Γενιάς ( http://www.gsae.edu.gr ). Η Διεύθυνση και το προσωπικό του ΔΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη έχουν βάλει εξ αρχής αρκετά ψηλά το πήχη στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης κατάρτισης. 

 

Σας ευχόμαστε Καλή και Δημιουργική Χρονιά!

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων