Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί των εξετάσεων και τα ονόματα των καταρτιζομένων που χρειάζονται επανεξέταση σε κάποιο μάθημα και όσων απαιτείται επαναπαρακολούθηση μαθημάτων.
Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ.
Να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι άμεσα

(Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται στο ίντερνετ ούτε τηλεφωνικά )