Ενημερώνουμε τους καταρτιζομένους του Δ.ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη ότι έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική τάξη του ΔΙΕΚ (OPENe CLASS), στον αντίστοιχο φάκελο  της κάθε ειδικότητας, το πρόγραμμα και η ύλη των τελικών εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου 2014Β.  Σας εφιστούμε την προσοχή για την ώρα προσέλευσης και σε περίπτωση απουσίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, θα πρέπει να φέρετε  δικαιολογητικό από Δημόσιο Φορέα πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ