Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)  εξέδωσε  (Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ενώσεως) την κατάσταση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ελλάδα για το 2014.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ 2014 ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ 2014 ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

 

CEDEFOP

 

Αποστολή του Cedefop (ιδρύθηκε το 1974 με κανονισμό της ΕΟΚ) είναι να προσφέρει τη συνδρομή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής ΕΕΚ μέσω των επιστημονικών και τεχνικών του δραστηριοτήτων. Το Cedefop συμβάλλει στην ενημέρωση και κατανόηση του ρόλου της ΕΕΚ στη διά βίου μάθηση και στη συμβολή της σε άλλες πολιτικές.

http://www.cedefop.europa.eu