Τα τελικά αποτελέσματα επίδοσης μετά και τις επανεξετάσεις θα ανακοινωθούν την  Τρίτη 21/2/2017.