Αρχείο για "Δεκέμβριος, 2014"

Αντικατάσταση παλαιών βεβαιώσεων και τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης από ΕΟΠΠΕΠ

Οριστική λύση στο πρόβλημα της αντικατάστασης παλιών ή «χαμένων» πιστοποιητικών και τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), προσφέροντας φιλικότερες και σύγχρονες υπηρεσίες στον πολίτη.

 Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 120 του N. 4316/24.12.2014 συμπληρώθηκε ο Ν. 4186/2013 και ρυθμίστηκε νομοθετικά το ζήτημα της χορήγησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παλαιών βεβαιώσεων και τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης, που είτε έχουν απολεσθεί από τους δικαιούχους ή εκκρεμούσε διοικητικά η έκδοσή τους.

Συγκεκριμένα ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται πλέον να εκδίδει και χορηγεί στους δικαιούχους:

-«Βεβαιώσεις Πιστοποίησης»,

-«Βεβαιώσεις Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» και «Βεβαιώσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης» του καταργηθέντος Ο.Ε.Ε.Κ. και

-«Βεβαιώσεις Πιστοποίησης»

-Διπλώματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

ή Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1, που αφορούν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, που διενήργησε ο Ε.Ο.Π.Π. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρμογή του Ν. 4186/2013.

Με την παραπάνω εξέλιξη τερματίζεται η αναμονή των ενδιαφερομένων και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το ζήτημα της έκδοσης των τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης, που αφορούν τόσο σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (οι οποίες διενεργήθηκαν από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.), όσο και από τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρμογή του Ν. 4186/2013, αφού οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πλέον να υποβάλουν τα αιτήματά τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Το ερωτηματολόγιο αφορά τη διαμόρφωση προτάσεων για νέες ειδικότητες στο νεοσυσταθέν Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Πυλαίας Χορτιάτη (Ισμήνης 4 Πυλαία, στο τέρμα του αστικού 11, κτίριο 1ου Γυμνασίου Πυλαίας, τηλ.: 2310313595, εμαιλ: grammateia@iek-pylaias.thess.sch.gr, Ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/iekpylaias)

 

Για  τις πρώτες απαντήσεις πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να ανοίξει το αρχείο PDF με τα γραφήματα των κλειστών απαντήσεων για κάθε ειδικότητα καθώς και οι προτάσεις από τις δύο ανοιχτές ερωτήσεις.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Εάν θέλετε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο (το οποίο συνεχίζεται) πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο

 http://goo.gl/forms/BhZxf0RhZG 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΛΟΙ.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι πολύ απλή και μπορούν να το συμπληρώσουν όλοι. Αρκεί να απαντηθεί σωστά η πρώτη ερώτηση εάν δηλαδή σας αφορά προσωπικά η κατάρτιση ή εάν οι απαντήσεις σας αφορούν άλλο πρόσωπο. Στο τέλος πατάτε το κουμπί “Submit” και έχετε τελειώσει. Μπορείτε να δείτε και τα αποτελέσματα σε συνοπτικά γραφικά πατώντας στο τέλος πάνω στην ένδειξη: «See previous responses».

Παρακαλούμε προωθήστε το σε άτομα που νομίζετε ότι μπορούν να έχουν άποψη για το αντικείμενο του ερωτηματολογίου είτε ενδιαφέρονται προσωπικά για κατάρτιση είτε όχι.

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για την περίοδο 2014 – 2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 18/12/2014. Στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις για την εκπαίδευση που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προϋπολογισμού 1,16 δις ευρώ. Βασικοί άξονες του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι:

  • η ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος από το νηπιαγωγείο έως την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και
  • η ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και η βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας

 

Στόχος του Ε.Π. είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, με εστίαση στη δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και βιώσιμης απασχόλησης για όλους και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για την περίοδο 2014 – 2020

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Τράπεζα Θεμάτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ανακοινώνεται η δημιουργία της «Τράπεζας Θεμάτων», ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την προετοιμασία των ενδιαφερομένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις εξετάσεις πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής τους Επάρκειας

 Η «Τράπεζα Θεμάτων» βασίζεται στο πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επαγγελματικό Περίγραμμα του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων» και περιλαμβάνει ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη βιβλιογραφία. Ως ένα Εκπαιδευτικό Υλικό Αναφοράς συνδέει σημαντικά κείμενα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη χώρα μας με τις νεώτερες εξελίξεις και τα επιστημονικά δεδομένα στο συγκεκριμένο πεδίο.

 Η σύσταση της «Τράπεζας Θεμάτων» συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη μη τυπική εκπαίδευση και στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στο εν λόγω πεδίο.

 Για να κατεβάσετε την Τράπεζα Θεμάτων πατήστε

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

 

ΛΕΙTΟYΡΓΙΑ ΙΕΚ ΚΑTΑ THN EOΡTAΣTIKH ΠΕΡΙΟΔΟ

Ενημερώνουμε ότι  στο ΙΕΚ  δεν θα πραγματοποιηθεί κατάρτιση  από

24 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι και 6 Ιανουαρίου 2015.

Για το νέο έτος τα μαθηματα θα ξεκινησουν την Tετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

 

82c721c5b627d31b6daf4f584bcaf5c3_XL

 

 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΥΓΕΙΆ, ΕΥΤΥΧΊΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

Αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι η εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. (ν.4115/2013)

 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 Επισημαίνεται ότι με το ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄), άρθρα 1, 2 & 3 θεσπίζεται η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, και καταργούνται οι αδικαιολόγητοι  περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων και οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων. Συνεπώς, η διαδικασία ρύθμισης επαγγελματικών δικαιωμάτων θα αφορά μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπό εξέταση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ειδικότητες εναρμονίζονται με ήδη νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα από τα αρμόδια υπουργεία, για την πρόσβαση στα οποία προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις. Σε όποια άλλη περίπτωση δεν υφίσταται θέμα ρύθμισης επαγγελματικών δικαιωμάτων καθότι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, με την κατοχή, ή και όχι, αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Η νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελμάτων, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να αποδώσει επαγγελματικά δικαιώματα αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που τα εποπτεύουν.

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο θεσμικός φορέας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ). Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και ανάπτυξη των απαιτούμενων μεθοδολογικών εργαλείων και τον καθορισμό των όρων διαμόρφωσης και εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ)

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των Ι.Ε.Κ. βρίσκονται στο επίπεδο 5 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (Ν. 4283/2014, Φ.Ε.Κ. 189/Α΄/10-09-2014).

Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να ανοίξει σε μορφή αρχείου PDF η ηλεκτρονική έκδοση που αφορά στις ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σεπτέμβριος 2014):

 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

 

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(άρθρο 6 Ν. 2009/1992-άρθρο 11 Ν. 3879/2010-άρθρο 11, παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΕΠΙΠΕΔΟ 5 : Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση

Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020: Χρηματοδοτήσεις για Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες και Λογοτεχνική Μετάφραση

Λογοτεχνική μετάφραση

Στην ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA) θα βρείτε  πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον άξονα «Λογοτεχνική Μετάφραση», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 4η Φεβρουαρίου 2015.

Σκοπός του συγκεκριμένου άξονα είναι η υποστήριξη της λογοτεχνικής μετάφρασης, της έκδοσης, της προώθησης, της διανομής και της προβολής ενός συνόλου έργων (3 έως 10 έργα). Η μέγιστη χρηματοδότηση της Ε.Ε. είναι 100.000 €, η οποία αποτελεί το 50% της συνολικής χρηματοδότησης για κάθε επιλέξιμη πρόταση. Επιλέξιμοι οργανισμοί είναι έκδοτες ή εκδοτικοί οίκοι που δραστηριοποιούνται για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες

Στην ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA) θα βρείτε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον άξονα «Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 25η Φεβρουαρίου 2015.

Σκοπός του συγκεκριμένου άξονα είναι η συνεργασία φορέων για την προβολή του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, καθώς και η προβολή καλλιτεχνών, κυρίως των πρωτοεμφανιζόμενων-ανερχόμενων, με κύριο στόχο την ανάπτυξη και τη διεύρυνση νέου κοινού. Η πλατφόρμα θα πρέπει να αποτελείται από έναν συντονιστικό φορέα και τουλάχιστον 10 οργανισμούς- μέλη, με έδρα σε 10 διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων οι 5 τουλάχιστον να εδρεύουν σε κράτη- μέλη της Ε.Ε. Επιλέξιμοι οργανισμοί είναι αυτοί που έχουν αποδεδειγμένη δραστηριότητα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα για τουλάχιστον 2 χρόνια. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξεπερνά τις 500.000€ ετησίως για κάθε πλατφόρμα και αποτελεί το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου. Η οικονομική στήριξη κάθε μέλους της πλατφόρμας ξεχωριστά δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 €.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων