Αρχείο για "Φεβρουάριος, 2015"

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015Α

Η έναρξη της κατάρτισης για το εαρινό εξάμηνο 2015Α του Δημοσίου ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 24/2/2015. Θα προηγηθεί σύντομη ενημέρωση για όλους τους καταρτιζομένους και εκπαιδευτικούς στις  14:45 στους χώρους του Δ.ΙΕΚ (Ισμήνης 4, Πυλαία).

Ενδεικτικό πρόγραμμα κατάρτισης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ. ΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2015A

Παρουσίαση γενικών πληροφοριών για τα Δημόσια ΙΕΚ

και για το Δ.ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη

Παρουσίαση Δ.IEK Πυλαίας Χορτιάτη 2015Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Δ. ΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015Α

Σας ενημερώνουμε ότι γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι για τις ειδικότητες «Βοηθός Εργοθεραπείας» και «Στέλεχος Οικονομίας Διοίκησης στον Τομέα του Τουρισμού» που έχουν κάνει αίτηση προεγγραφής μέχρι στις 16/2/2015 στο Δ.ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη  σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προεγγραφών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη 19/2/2015 και ώρα 17:00 να έχουν κάνει αίτηση οριστικής εγγραφής (ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ) στο Δ. ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους.

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

  • Φωτοτυπία την ταυτότητα καθώς και την ταυτότητα για έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων,
  • Φωτοτυπία το απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ καθώς και το πρωτότυπο για έλεγχο,
  • Φωτοτυπία και τα πρωτότυπα όλων των εγγράφων για τα κοινωνικά κριτήρια μοριοδότησης.

 Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις προεγγραφής για τις παραπάνω ειδικότητες συνεχίζονται μέχρι και 19/2/2015 για την περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις από τους επιτυχόντες που δεν κάνουν εγγραφή στα παραπάνω προβλεπόμενα όρια.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015Α (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΑΠΟ 10/2/2015 ΕΩΣ 16/2/2015 ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ ΠΥΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 14:30-19:00

 

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη νέων ειδικοτήτων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Πυλαίας Χορτιάτη για το εξάμηνο 2015Α (Φεβρουάριος 2015) ως εξής:

(πατήστε πάνω στο όνομα κάθε ειδικότητας για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων)

1 ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2 ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

3 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

4 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

5 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

7 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση αυτοπροσώπως (κατεβάστε ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ)  στο Δ.ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη (Ισμήνης 4, 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας, στο τέρμα της γραμμής 11 του ΟΑΣΘ, τηλ.: 2310313595) από 

Τρίτη 10/02/2015 έως και Δευτέρα 16/2/2015 και ώρες 14:30-19:00. 

 Θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα, το απολυτήριο και τη βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ για έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων της αίτησης ενώ τα φωτοαντίγραφα και τα  υπόλοιπα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παρακάτω  θα προσκομιστούν στην οριστική εγγραφή. 

Για να δείτε όλες τις νέες ειδικότητες όλων των Δ.ΙΕΚ πατήστε: 

Νέες Ειδικότητες Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εαρινού Εξαμήνου 2015Α.

 

Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ( http://www.gsae.edu.gr  ) εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός εγγραφών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει στις 17/2/15.

Οι οριστικές εγγραφές των επιλεγέντων θα πραγματοποιηθούν από τις 18/2/15 έως 19/2/15 στο Δ.ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη και ώρες 14:30 με 19:00 και θα χρειαστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

 

 

Δικαιολογητικά για την οριστική εγγραφή στις νέες ειδικότητες 2015Α

Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

Αίτηση Οριστικής Εγγραφής (θα την παραλάβετε από την γραμματεία του Δ.ΙΕΚ ).

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ κ.λπ.)
  • Αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν: κοινωνικά κριτήρια (πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια) και εργασιακή εμπειρία (πάνω στο αντικείμενο κάθε ειδικότητας που να αποδεικνύεται με αντίστοιχα επίσημα παραστατικά) για την αντίστοιχη μοριοδότηση.

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) και η προσκόμιση για έλεγχο των πρωτοτύπων.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ ασθένεια), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των μορίων του υποψηφίου, από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά για να προκύψει η τελική λίστα των επιτυχόντων ανά ειδικότητα.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22955

«….

5. Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζομένων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή

του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, γίνεται  αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

β) Η τεκμηριωμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακή εμπειρία, σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα ως εξής:

I. Για προϋπηρεσία τριών (3) μηνών δύο (2) μόρια.

II. Για προϋπηρεσία έξι (6) μηνών τρία (3) μόρια.

III. Για προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών τέσσερα (4) μόρια.

IV. Για προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών έξι (6) μόρια.

γ) Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζομένου με την ημερομηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως ακολούθως:

I. Για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποφοίτησης δέκα (10) μόρια.

II. Για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης επτά (7) μόρια.

III. Για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης πέντε (5) μόρια.

IV. Για διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2) μόρια.

δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.

ε) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου, τρία (3) μόρια.

ζ) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας τρία (3) μόρια.

η) Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Δ.Δ.Β.Μ. και με βάση τα οριζόμενα στην Υ.Α. Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23−6−2000), όπως εκάστοτε  ισχύει.…»

ΑΠΟ ΤΟ Δ.ΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

 

 

 

 

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων