Συντελεστές βαρύτητας

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.
Συντελεστές_ΓΕΛ_2022