Φεβ 10
18

Aλλαγές…

Κάτω από (Εκπαίδευση, Καθηγητές) από στις 18-02-2010

Αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών στη σχολική εκπαίδευση αλλά και στις καθηγητικές σχολές και στις σχολές δασκάλων και νηπιαγωγών είναι έτοιμο να ανακοινώσει το επόμενο χρονικό διάστημα το υπουργείο Παιδείας με νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή.

282_29.jpgΣε κατάσταση νευρικού κλονισμού βρίσκονται χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους καταλόγους προσλήψεων του υπουργείου Παιδείας καθώς όλα δείχνουν ότι ανατρέπεται το ισχύον καθεστώς διορισμών από φέτος με τη σημαντική μείωση των προσλήψεων και την επιστροφή στα 30άρια τμήματα στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε σπάσιμο των σχολών των εκπαιδευτικών σε δύο κύκλους (για εκπαιδευτικούς της τάξης και διοικητικούς της εκπαίδευσης) με αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, Πιστοποιητικό Εκπαιδευτικής Επάρκειας ως απαραίτητο κριτήριο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό των εκπαιδευτικών για διεκδίκηση μιας θέσης στα σχολεία, σκέψεις για ανεξάρτητο κύκλο σπουδών για παιδαγωγική κατάρτιση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από το πρώτο έτος του διορισμού του είναι μερικά από τα μελλοντικά σχέδια που ετοιμάζεται να ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας με πολυνομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή πριν από τα μέσα Μαρτίου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών θα γίνονται μόνο με τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ όπου σε κάθε υποψήφιο που θα ξεπερνάει την οριζόμενη βάση θα προσμετρώνται η προϋπηρεσία και οι μεταπτυχιακές σπουδές.

Αν και όσα καθορίζει το νομοσχέδιο θα ισχύουν για τη σχολική χρονιά 2011-12, μεγάλο πρόβλημα έχει προκύψει με τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών στη λεγόμενη μεταβατική περίοδο (σχολική χρονιά 2010-11) που έχει αναστατώσει χιλιάδες ενδιαφερομένους. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς προσλήψεων για το σχολικό έτος 2010-11 το υπουργείο Παιδείας οφείλει να διορίσει:

1) Τη δεύτερη φουρνιά των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%).

2) Aπό τον ενιαίο πίνακα (ποσοστό 40%) περίπου 1.690 εκπαιδευτικούς.

3) Περίπου 400 εκπαιδευτικούς (το 1/5 του συνόλου) από την κατηγορία εκείνη των εκπαιδευτικών που στις 30-6-2008 είχαν συμπληρώσει πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4) Περίπου 1.000 εκπαιδευτικούς από την κατηγορία του 24μήνου (εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερις μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ).
5) Πεντακόσιους έως 600 πολυτέκνους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
6) Πενήντα έως 100 πρώην εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων. TANEA

 Αφήστε μια απάντηση