Γνωριμία με το ρομπότ.

Γνωρίσαμε τα ρομπότ στο διαδίκτυο, είδαμε αυτό που θα μας στείλουν, περπατήσαμε σαν αυτά, τα φτιάξαμε με τουβλάκια και τα δημιουργήσαμε με κολλάζ, ακολουθώντας κανόνες μαθηματικούς. Και περιμένουμε να μας σταλεί το πακέτο με το δικό μας ρομπότ…… Είμαστε σε αναμονή……