Το όνομά μου είναι……

 

Μαθαίνουμε το όνομά μας, ζωγραφίζουμε το αρχικό μας, βρίσκουμε τις καρτέλες μας και παίζουμε με αυτές. Σχεδιάζουμε το αρχικό μας γράμμα με καπάκια και το γράφουμε στο τρενάκι.  Κάθε βαγόνι ενα γράμμα από το όνομά μας.

Κόβουμε τα γράμματα του όνοματός μας και τα συνθέτουμε από την αρχή.

Στο τέλος μετράμε τα γράμματα του ονόματός μας και τα βάζουμε σε ένα πίνακα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο.

Στο  απογευματινό τμήμα με την κα Σιμέλα Νικολαϊδου κόβουν το αρχικό τους και το κολλούν.