Παγκόσμιοι Στόχοι – Χάρτινες αλυσίδες

Στο εργαστήριο αυτό δημιουργήσαμε μια χάρτινη αλυσίδα με προτάσεις επίτευξης των Παγκόσμιων Στόχων, καλλιεργώντας έτσι τον προφορικό μας λόγο και εμπλουτίζοντας με νέες λέξεις που ως τώρα δεν βρίσκονταν στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και τις  αποτυπώσαμε σε γραπτό κείμενο με τη βοήθεια της Νηπιαγωγού. Στη συνέχεια  αναρτήσαμε στη τάξη μας και στολίσαμε τον πίνακα με τις εργασίες μας.

Σε τί κόσμο θέλουμε να ζούμε το 2030;

Οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της κοινωνικής ανισότητας, ανατρέχουν σε πρότερες γνώσεις των Παγκόσμιων Στόχων και στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί το χάρτη της «Χώρας των Παγκόσμιων Στόχων». Κάθε ομάδα σχεδιάζει τη χώρα της όπως θα ήθελε να είναι το 2030 εάν συνεργαστούμε όλοι και επιτευχθούν οι Στόχοι και παρουσιάζουν στην υπόλοιπη τάξη τις προτάσεις τους σε σύνδεση με την καθημερινή τους ζωή.

Όλοι μπορούμε να είμαστε Πρεσβευτές των 17 Παγκόσμιων Στόχων

Αξιοποιώντας προηγούμενες γνώσεις των μαθητών έγινε αναφορά από τη Νηπιαγωγό στον όρο «Πρεσβευτής», σε ανθρώπους και οργανώσεις που τους έχει αποδοθεί ο όρος αυτός και ακούσαμε ιστορίες μαθητών -πρεσβευτών από άλλες χώρες που μας διάβασε η κυρία. Στη συνέχεια φτιάξαμε και εμείς τα δικά μας  προσωπικά πορτρέτα ως Πρεσβευτές και αποφασίσαμε ως τάξη τους στόχους που θα υποστηρίξουμε με το σχεδιασμό δράσεων.

Πώς εφαρμόζω τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην καθημερινότητά μου

Παρακολουθήσαμε το βίντεο με την Emma Watson: «Το μεγαλύτερο μάθημα του κόσμου»

Συζητήσαμε τί μπορούμε να κάνουμε εμείς για να αλλάξουμε τον κόσμο και καταγράψαμε με τη βοήθεια της Νηπιαγωγού τις ιδέες μας σε χάρτινα αεροπλανάκια που φτιάξαμε με χαρτοδιπλωτική.

 

Σε ομαδική εργασία στις κάρτες δεσμεύσεις αποτυπώσαμε  με τη βοήθεια της Νηπιαγωγού κάθε μαθητής την δική του ιδέα για την αλλαγή του κόσμου έως το 2030.(συνέχεια)