Παγκόσμιοι Στόχοι – Χάρτινες αλυσίδες

Στο εργαστήριο αυτό δημιουργήσαμε μια χάρτινη αλυσίδα με προτάσεις επίτευξης των Παγκόσμιων Στόχων, καλλιεργώντας έτσι τον προφορικό μας λόγο και εμπλουτίζοντας με νέες λέξεις που ως τώρα δεν βρίσκονταν στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και τις  αποτυπώσαμε σε γραπτό κείμενο με τη βοήθεια της Νηπιαγωγού. Στη συνέχεια  αναρτήσαμε στη τάξη μας και στολίσαμε τον πίνακα με τις εργασίες μας.

Αφήστε μια απάντηση