Εξερευνώντας τα Θέματα των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρακολουθήσαμε το βίντεο για να μάθουμε :Τί είναι Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αμέσως μετά συζητήσαμε και καταγράψαμε σε μορφή ιστογράμματος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο, ανά τις χώρες.

Δημιουργήσαμε χάρτινες αλυσίδες και διακοσμήσαμε τη τάξη μας

Ακούσαμε και μάθαμε το τραγούδι των 17 Στόχων :  «Να θυμάσαι πάντα κάτι|»

Δημιουργήσαμε ένα παζλ με αφορμή το τραγούδι και μάθαμε ότι όλοι μας είμαστε ένα κομμάτι παζλ που αν ενωθούμε και συνεργαστούμε θα δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο έως το 2030!

Παίξαμε το παιχνίδι : «Ενεργοποιηθείτε και κινηθείτε»

Έγινε κατανομή των Στόχων σε 6 βασικές κατηγορίες 

ενώ παράλληλα έγινε αντιστοίχιση και  απαρίθμηση μαθαίνοντας τους αριθμούς  1-6

Κατασκευάσαμε μια μακέτα με τη πόλη που θέλουμε να ζήσουμε 

Εξερευνώντας τα Θέματα των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στόχος 16- Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί θεσμοί

Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Φθινοπωρινές πινελιές στη τάξη μας

Φθινοπωρινά καδράκια στολίζουν τους τοίχους της τάξης μας από χεράκια προνηπίων

Από χεράκια νηπίων

Είμαστε όλοι φίλοι, γλυκό τσαμπί σταφύλι…. Ομαδική εργασία – Αποδοχή της διαφορετικότητας -Σύνδεση με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους- Στόχος 4  (Ποιοτική εκπαίδευση) και Στόχος 10 (Λιγότερες ανισότητες)