Σε τί κόσμο θέλουμε να ζούμε το 2030;

Οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της κοινωνικής ανισότητας, ανατρέχουν σε πρότερες γνώσεις των Παγκόσμιων Στόχων και στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί το χάρτη της «Χώρας των Παγκόσμιων Στόχων». Κάθε ομάδα σχεδιάζει τη χώρα της όπως θα ήθελε να είναι το 2030 εάν συνεργαστούμε όλοι και επιτευχθούν οι Στόχοι και παρουσιάζουν στην υπόλοιπη τάξη τις προτάσεις τους σε σύνδεση με την καθημερινή τους ζωή.

Αφήστε μια απάντηση