Εργαστήρια Δεξιοτήτων- 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Από 12 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου  θα διαρκέσει ο θεματικός κύκλος Φροντίζω το Περιβάλλον (άναψε πράσινο για τον πλανήτη) που θα μελετήσουμε από το Πιλοτικό Πρόγραμμα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και εφαρμόζουμε στη σχολική μας μονάδα. Η θεματική ενότητα που επέλεξα ονομάζεται Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία και το πρόγραμμα με το οποίο θα ασχοληθούμε λέγεται Bravo schools- Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο (QualityNet Foundation).Ο δικός μας τίτλος του Σχεδίου Δράσης του τμήματός μας ονομάζεται» Μικροί επιστήμονες στο Νηπιαγωγείο ανακαλύπτουν 17 ταξίδια ονειρικά σε έναν κόσμο με ιδανικά! «Με την εκπόνηση αυτού του προγράμματος οι μαθητές θα αναπτύξουν:

Δεξιότητες μάθησηςΚριτική σκέψη– Επικοινωνία- Συνεργασία- Δημιουργικότητα

 Δεξιότητες ζωής Αυτομέριμνα – Κοινωνικές Δεξιότητες- Πολιτειότητα- Ενσυναίσθηση και ευαισθησία- Προσαρμοστικότητα- Ανθεκτικότητα- Υπευθυνότητα- Πρωτοβουλία- Οργανωτική ικανότητα- Προγραμματισμός
– Παραγωγικότητα

 Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης – Πληροφορικός γραμματισμός- Ψηφιακός γραμματισμός- Τεχνολογικός γραμματισμός- Γραμματισμός στα Μέσα– Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες- Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο- Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες- Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων- Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας- Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα – Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Δεξιότητες του νου:  Στρατηγική σκέψη – Επίλυση προβλημάτων – Μελέτη περιπτώσεων (case studies) – Κατασκευές- Πλάγια σκέψη

Αφήστε μια απάντηση