Αρχείο για "Σεπτέμβριος, 2020"

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄)

128437 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για αποσπάσεις νεοδιόριστων ΕΕΠΕΒΠ_ΩΤΝ046ΜΤΛΗ-ΛΙΠ-1

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2020-2021 αποκλειστικά για την Ειδική Αγωγή

128434 Πρόσκληση εκπ κών ΠΕ ΔΕ για απόσπαση 2020-2021-ν 4722_2020_ΩΖΥΝ46ΜΤΛΗ-Σ4Φ  

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΕΞΕ – 127986 – 2020 – Διαβίβαση Οδηγού για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020_21 ΣΥΝ_127986_ΟΔΗΓΟΣ_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΕΚΠΣΗΣ

Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕ – 126965 – 2020 – Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών τριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Παράταση υποψηφιοτήτων εκλογών

128435 Παράταση υποψηφιοτήτων εκλογές 2020_ΩΝΒ546ΜΤΛΗ-8Σ5-1 124050 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 2020_signed  

Οδηγίες για εγγραφές σε Προαιρετικά Ολοήμερα Τμήματα

124668_2020 Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 126202_2020 Συμπληρωματικές οδηγίες για τις εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής 126236_2020 Συμπληρωματικές οδηγίες για τις εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα Δημοτικού Σχολείου και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης

Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στις παρακάτω αποφάσεις οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης. 4513 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΤΘΓ46ΜΤΛΗ-Α24 4514 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 9ΕΛΦ46ΜΤΛΗ-ΔΟΖ 4514 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 9ΕΛΦ46ΜΤΛΗ-ΔΟΖ 4515 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΡΠΚΖ46ΜΤΛΗ-Ο0Θ 4516 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ […]

Αφίσες ενημέρωσης για θέματα covid-19 από τον Ιατρικό Σύλλογο

 αφίσες μάσκας Αθμια  αφίσες μάσκας Βθμια  Οδηγίες μάσκας για παιδιά ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οδηγίες μάσκας για παιδιά ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

4504 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_signed 4505 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ_signed ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΣΠΑ-2020-2021  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ 2020-2021

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ 2020-2021

Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π_θμιας και Δ_θμιας Εκπ_σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021

ΕΞΕ – 121802 – 2020 – Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π_θμιας και Δ_θμιας Εκπ_σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ/ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2020 2021_signed ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΙ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21»

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3882/12-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.120126/ΓΔ4/12-09-2020 KΥΑ. με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21». ΕΞΕ – 120143 – 2020 – Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – Έκδοση 1 120143 ΦΕΚ Β 3882_20_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 120126_ΓΔ4_12_09_20

Πρωτόκολλο Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID_19

Σας γνωστοποιούμε το Πρωτόκολλο ΕΟΔΥ με θέμα: <<Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες>>. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι ενόψει του ανοίγματος των σχολείων τη Δευτέρα, 14-09-2020, δημιουργείται- με την σύμπραξη των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ- Ομάδα Διαχείρισης (Τask Force), η οποία θα υποστηρίζει σε καθημερινή […]

Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

ΕΞΕ – 120135 – 2020 – Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα

ΕΞΕ – 119553 – 2020 – Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού 119553 ΟΑΣΠ_Συνημ (1)_ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2020-2021 119553 ΟΑΣΠ_Συνημ (2)_ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 119553 ΟΑΣΠ_Συνημ (3)_ΣΕΙΣΜΟΣ – ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

Απόφαση συμπλήρωσης υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών

4337 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 6ΡΧ546ΜΤΛΗ-62Θ

Διευκρινιστικές οδηγίες για Δημοτικά σχολεία την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021

119778_2020 Διευκρινιστικές οδηγίες για Δημοτικά σχολεία την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021

Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.10/ΜΑ/115032/Δ1/04-9-2020 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3787/τ.Β΄/09-9-2020 με θέμα: «Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021» ΕΞΕ – 118997 – 2020 – Γνωστοποίησης δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης 118997 ΦΕΚ Β΄3787_09-9-20

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων