Αρχείο για "10 Σεπτεμβρίου 2020"

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3780/τΒ΄/08-09-2020 δημοσιεύθηκε η με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08- 09-2020 ΚΥΑ με θέμα: «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου […]

Εγκύκλιοι Λειτουργίας Νηπιαγωγείων / Δημοτικών Σχολειών

ΕΞΕ – 118216 – 2020 – Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 11820 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΩΝ_signed

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων