Αρχείο για "Αύγουστος, 2020"

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

4123 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ_signed ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΚΑΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2020-2021 ΠΙΚΑΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2020-2021 ΠΙΚΑΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2020-2021

Λειτουργία μονοθέσιων δημοτικών στα Καταστήματα Κράτησης Κομοτηνής, Κορίνθου, Ναυπλίου και Γρεβενών

ΕΞΕ – 111604 – 2020 – Λειτουργία μονοθέσιων δημοτικών στα Καταστήματα Κράτησης Κομοτηνής- Κορίνθου- Ναυπλίου και Γρεβενών – Έκδοση 2

Διαδικασία πρόσληψης και συλλογή δικαιολογητικών αναπληρωτών/τριών εκπ/κών και ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά την ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τοποθέτησής τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΤΩΤΩΝ 2020-2021 ΣΧ ΜΟΝΑΔΕΣ

Αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ

4095 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 6ΟΙΖ46ΜΤΛΗ-ΝΩ5 4096 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ Ω0ΞΙ46ΜΤΛΗ-30Θ 4096 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝ Ω0ΞΙ46ΜΤΛΗ-30Θ 4097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Ψ1ΖΝ46ΜΤΛΗ-ΗΟΞ 4097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝ Ψ1ΖΝ46ΜΤΛΗ-ΗΟΞ 4098 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝ ΥΠΟΣΤ ΔΟΜΩΝ Ω2ΜΟ46ΜΤΛΗ-3ΝΞ 4099 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΨΨΠ246ΜΤΛΗ-2Χ0 4100 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 94ΙΧ46ΜΤΛΗ-Π1Π

Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ79, ΠΕ86

4059 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝ 66ΕΖ46ΜΤΛΗ-ΦΑΟ

Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Ψ4ΕΣ46ΜΤΛΗ-Ε2Ρ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

07 του 2020

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σας γνωστοποιούμε τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας, ανά κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ: 460/26-08-2020 εισήγηση του ΚΕΣΥ Αργολίδας. Παρακαλούμε να υποβληθεί η συνημμένη δήλωση τοποθέτησης υπογεγραμμένη, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (mail@dipe.arg.sch.gr), μέχρι και την Παρασκευή 28-08-2020 και ώρα 12:00. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ_signed ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΣΠΑ-2020-2021

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΒΠ ΕΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σας γνωστοποιούμε τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας, ανά κλάδο και ειδικότητα. Παρακαλούμε να υποβληθεί η συνημμένη δήλωση τοποθέτησης υπογεγραμμένη, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (mail@dipe.arg.sch.gr), μέχρι και την Παρασκευή 28-08-2020 και ώρα 12:00. Τα λειτουργικά κενά που αφορούν την παράλληλη στήριξη (ΠΕ60, ΠΕ70, ΕΒΠ) θα αναδειχθούν μετά τη σχετική εισήγηση του ΚΕΣΥ Αργολίδας. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ […]

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΜΕΑΕ / Τ.Ε. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Σας γνωστοποιούμε τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας, με την επισήμανση ότι οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών έπονται των τοποθετήσεων των νεοδιόριστων, οι οποίες γίνονται με εισήγηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Παρακαλούμε να υποβληθεί η συνημμένη δήλωση τοποθέτησης υπογεγραμμένη, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (mail@dipe.arg.sch.gr), μέχρι και την Παρασκευή 28-08-2020 και ώρα 12:00.  ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΣΜΕΑΕ ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΣΠΑ-2020-2021-1

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ_ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ79 ΠΕ86 ΠΕ91 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σας γνωστοποιούμε τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας, ανά κλάδο και ειδικότητα. Παρακαλούμε να υποβληθεί η συνημμένη δήλωση τοποθέτησης υπογεγραμμένη, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (mail@dipe.arg.sch.gr), μέχρι και την Παρασκευή 28-08-2020 και ώρα 12:00. Η οριστικοποίηση των συμπληρώσεων υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου θα γίνει με εισήγηση ΠΥΣΠΕ μετά τη συγκρότησή του. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ_ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 […]

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ_ΠΕ60 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σας γνωστοποιούμε τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητας μας, ανά κλάδο και ειδικότητα. Παρακαλούμε να υποβληθεί η συνημμένη δήλωση τοποθέτησης υπογεγραμμένη, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (mail@dipe.arg.sch.gr), μέχρι και την Παρασκευή 28-08-2020 και ώρα 12:00. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ_ΠΕ60 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_signed ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΣΠΑ-2020-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ _ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΑ_ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΞΕ – 109480 – 2020 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ _ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

108357_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ_ΚΩΝ_ΩΚΔΦ46ΜΤΛΗ-ΙΦΧ

Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και την ανάληψη υπηρεσίας των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΕΞΕ – 108336 – 2020 – Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και την ανάληψη υπηρ

Οδηγίες για την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

2020-08-21 108390_E1 Εγκύκλιος-Οδηγίες για την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπκών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ

108375 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ – ΩΞΣΞ46ΜΤΛΗ-ΩΜΔ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής από την  Πέμπτη 20.08.2020 έως και την Τετάρτη  26.08.2020 να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναζητώντας τα στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Αργολίδας και στο σύνδεσμο: Χρήσιμα έγραφα – Νεοδιόριστοι. Για τον προγραμματισμό της ορκωμοσίας να επικοινωνείτε στο τηλ. 2752027491 (κ. Γρίλλια) προκειμένου να οργανωθεί η διαδικασία με ραντεβού, λόγω […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ

  Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία, υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και επιθυμούν να μετέχουν ως μέλη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με θητεία έως και 31-12-2020, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω […]

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων