ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΙ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ