ΕΞΕ – 127986 – 2020 – Διαβίβαση Οδηγού για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020_21

ΣΥΝ_127986_ΟΔΗΓΟΣ_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΕΚΠΣΗΣ